767/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimatoimikunnasta 5 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (689/84) 2§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (606/90), seuraavasti:

2 §

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa sosiaalivakuutustoimikuntaa ja työttömyyskassaa sitova lausunto työttömyysturvalain 4§:ssä ja 13 §:n 2 momentissa säädettyjen työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä, jollei ole kysymys siitä, voidaanko yrittäjän katsoa olleen 13§:n 2 momentissa säädetyllä tavalla työmarkkinoilla, jolloin sitovan lausunnon antaa työvoimatoimikunta. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 5§:n 1 momentin 3, 8 ja 10 kohdassa sekä 2 momentissa ja 7-11§:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Edellä tarkoitettu lausunto voidaan antaa elektronisen linjasiirron välityksellä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.