758/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä

Ympäristöministerin esittelystä säädetään asumisoikeusasunnoista 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (650/90) 59§:n nojalla:

1 §

Asuntohallituksen on viipymättä tehtävä ilmoitus asuntotuotantolain (247/66) 6§:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetun asuntolainan myöntämisestä ja siitä johtuvista rajoituksista asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/90) 51§:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemistä varten kiinnitysrekisteriin tai kiinnitys- ja lainhuutorekisteriin sille alioikeudelle, jonka virka-alueella asumisoikeustalo sijaitsee, sekä lain 51§:n 2 momentissa tarkoitettujen merkintöjen tekemistä varten yhtiöjärjestykseen ja osakekirjoihin asumisoikeustalon omistavan osakeyhtiön hallitukselle.

Jos havaitaan, että 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tai sen nojalla tehty merkintä on virheellinen, merkintä on oikaistava asuntohallituksen tarkistetun ilmoituksen perusteella.

2 §

Milloin kiinteistöstä tai osasta kiinteistöä, jolla asumisoikeustalo sijaitsee, muodostetaan toinen kiinteistö tai osa toista kiinteistöä, asumisoikeusasunnoista annetun lain 51§:n 1 momentissa tarkoitettu merkintä siirretään sen kiinteistön kohdalle, jolla asumisoikeustalo sijaitsee.

Merkinnän siirtämistä voi vaatia kiinteistön tai asumisoikeustalon omistaja.

3 §

Osakeyhtiön hallituksen on 1§:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan annettava asuntohallitukselle kirjallinen vakuutus siitä, että asumisoikeusasunnoista annetun lain 51§:n 2 momentissa tarkoitetut merkinnät yhtiöjärjestykseen ja osakekirjoihin on tehty.

4 §

Jos asumisoikeustalon omistavan osakeyhtiön hallitus laiminlyö asumisoikeusasunnoista annetun lain 51§:n 2 momentissa tarkoitetun merkinnän tai ei esitä selvitystä sen tekemisestä, asuntohallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin yhtiölle mainitussa lainkohdassa säädetyn velvoitteen täyttämiseksi.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.