748/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä elokuuta 1990 annetulla lailla (673/90), sekä 10§:n 1 momentin nojalla:

1 §
Uudenmaan lääninhallitus
Lukumäätä Viran nimi Palkkausluokka
Lakkautetaan:
1 liikennesuunnittelija A22
1 esittelijä A21
8 suunnittelija A20
1 koulutussihteeri A20
1 tiedotussihteeri A20
1 suunnittelija A19
1 tutkimussihteeri A18
1 notaari A17
1 lääninarkistonhoitaja A16
2 osastosihteeri A16
1 notaari A16
2 osastosihteeri A15
2 apulaistarkastaja A15
1 osastosihteeri A14
2 toimistosihteeri A14
2 lääninkassanhoitaja A13
5 toimistosihteeri A12
2 toimistosihteeri A11
1 apulaistarkastaja A11
1 toimistosihteeri A10
1 virastomestari A9
5 toimistosihteeri A9
2 toimistovirkailija A8
5 toimistovirkailija A7
6 toimistovirkailija A5
2 konekirjoittaja A5
1 puhelunvälittäjä A5
Perustetaan:
1 erikoissuunnittelija A23
1 ylitarkastaja A22
8 suunnittelija A21
1 koulutussihteeri A21
1 tiedotussihteeri A21
1 suunnittelija A20
1 tutkimussihteeri A19
2 tarkastaja A18
1 suunnittelija A18
1 lääninarkistonhoitaja A18
1 apulaiskamreeri A17
1 notaari A17
2 osastosihteeri A16
2 apulaistarkastaja A16
2 osastosihteeri A15
8 osastosihteeri A14
9 toimistosihteeri A13
5 toimistosihteeri A12
1 virastomestari A12
3 toimistosihteeri A11
2 toimistosihteeri A10
2 §
Turun ja Porin lääninhallitus
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
Lakkautetaan:
1 suunnittelija A21
1 suunnittelija A20
2 tarkastaja A19
1 toimistovirkailija A7
1 toimistovirkailija A5
Perustetaan:
1 erikoissuunnittelija A23
1 suunnittelija A21
2 tarkastaja A21
1 osastosihteeri A14
3 §
Kuopion lääninhallitus
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
Lakkautetaan:
1 lääninsosiaaliohjaaja A18
1 tutkimussihteeri A18
1 tutkija A18
1 virastomestari A8
1 toimistovirkailija A7
2 toimistovirkailija A5
Perustetaan:
1 suunnittelija A21
1 suunnittelija A20
1 suunnittelija A19
1 osastosihteeri A15
1 ylivirastomestari A13
1 toimistosihteeri A11
4 §
Pohjois-Karjalan lääninhallitus
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
Lakkautetaan:
1 tutkimussihteeri A18
1 suunnittelija A17
1 toimistovirkailijaql A7
1 toimistovirkailija A5 Perustetaan:
1 erikoistutkija A22
1 suunnittelija A20
1 osastosihteeri A16
5 §
Vaasan lääninhallitus
Lukumäärä Viran nimi Palkkausluokka
Lakkautetaan:
1 lääninsosiaaliohjaaja A20
3 suunnittelija A20
2 tarkastaja A19
1 tarkastaja A18
1 tutkimussihteeri A17
1 notaari A16
1 osastosihteeri A14
1 pääkirjanpitäjä A14
2 toimistosihteeri A12
1 toimistosihteeri A10
4 toimistosihteeri A9
3 toimistovirkailija A8
2 toimistovirkailija A7
1 toimistovirkailija A5
Perustetaan:
6 suunnittelija A21
1 tarkastaja A20
1 tarkastaja A19
1 tutkimussihteeri A19
2 osastosihteeri A15
2 osastosihteeri A14
1 toimistosihteeri A12
3 toimistosihteeri A11
5 toimistosihteeri A10
6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettujen virkojen täyttämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

7 §

Tällä asetuksella perustetut virat voidaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettavaksi julistamatta.

Tämän asetuksen 1§:ssä mainituista viroista voidaan palkkausluokkaan A 16 kuuluvat apulaistarkastajan virat, yksi palkkausluokkaan A 16 kuuluva osastosihteerin virka, yksi palkkausluokkaan A 15 kuuluva osastosihteerin virka ja seitsemän palkkausluokkaan A 14 kuuluvaa osastosihteerin virkaa ja 5§:ssä mainituista viroista palkkausluokkiin A 20 ja A 19 kuuluvat tarkastajan virat sekä A 14 palkkausluokan osastosihteerin kaksi virkaa täyttää ensimmäisellä kerralla noudattamatta, mitä viran kelpoisuusvaatimuksista on säädetty.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.