745/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan lääkkeiden velvoitevarastoinnista 24 päivänä elokuuta 1984 annetun asetuksen (608/84) 1-4§,

näistä 2§ sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1295/87), seuraavasti:

1 §

Lääkkeiden velvoitevarastointilain 2§:n 1 momentissa mainittuihin lääkeryhmiin sisältyvistä lääkeaineista kuuluvat varastointivelvoitteen piiriin:

1)mikrobilääkkeistä: amoksisillini, bentsyylipenisilliini, doksisykliini, erytromysiini, fenoksimetyylipenisilliini, isoniatsidi, kloramfenikoli, metronidatsoli, mikonatsoli, rifampisiini, siprofloksasiini, tobramysiini ja trimetopriimi;

2)sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä ja diureeteista: digoksiini, diltiatseemi, enalapriili, furosemidi, glyseryylinitraatti, hydroklooritiatsidi, lidokaiini ja metoprololi;

3) hengityselinten sairauksien lääkkeistä: adrenaliini, beklometasoni, salbutamoli ja teofylliini;

4)ruoansulatussairauksien lääkkeistä: aluminiumhydroksidi, ranitidiini;

5)psyykenlääkkeistä diatsepaami, doksepiini, fluoksetiini ja klooripromatsiini;

6)neurologisista lääkkeistä: fenytoiini, karbamatsepiini ja levodopa;

7)aineenvaihdunta- ja umpierityssairauksien lääkkeistä: glibenklamidi, insuliini, levotyroksiini ja prednisoloni;

8)kipu, reuma- ja kuumelääkkeistä: asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni, indometasiini, morfiini ja petidiini;

9)paikallispuudutuksessa ja yleisanestesiassa käytettävistä lääkkeistä: atropiini, enfluraani, ketamiini, lidokaiini, neostigmiini, pankuroni, suksametoni ja tiopentaali;

10)elektrolyytti- ja nestetasapainohäiriöissä sekä parenteraalisessa ravitsemuksessa käytettävistä lääkkeistä: dekstraani, glukoosi, kaliumfosfaatti, natriumbikarbonaatti ja natriumkloridi;

11)silmätautilääkkeistä: pilokarpiini ja timololi;

12)veritautilääkkeistä: hepariini ja varfariini;

13)myrkytyslääkkeistä ja rokotteista: lääkehiili;

14)eläinlääkkeistä: bentsyylipenisilliini, atsaperoni, diminatseeni, dinoprosti, ferridekstraani, ivermektiini, kalsiumglukonaatti, kloksasilliini, koriongonadotropiini, ksylatsiini, metadoni, oksitetrasykliini, oksitosiini, prednisoloni, trimetopriimi ja tylosiini.

2 §

Varastointivelvollisen lääketehtaan on ilmoitettava lääkintöhallitukselle lääkkeiden velvoitevarastointilain 3 §:n nojalla määräytyvän varastointivelvoitteen selvittämiseksi:

1)kunkin 1§:ssä varastointivelvoitteen piiriin kuuluvaksi säädettyä lääkeainetta sisältävän valmisteen edellisen kalenterivuoden toteutunutta kotimaan myyntiä vastaava lääkeaineen kulutus;

2)kyseisen lääkeaineen 1 kohdan perusteella lasketun keskimääräisen kuukausikulutuksen ja lääkkeiden velvoitevarastointilain 3§:n 3 momentin nojalla määräytyvän velvoitevaraston suuruus.

3 §

Varastointivelvollisen lääkevalmisteen maahantuojan on ilmoitettava lääkintöhallitukselle varastointivelvoitteensa selvittämiseksi:

1)kunkin lääkintöhallituksen vahvistaman varastointivelvoitteen piiriin kuuluvan lääkevalmisteen edellisen kalenterivuoden kotimaan myyntiä vastaava määrä;

2)kyseisen valmisteen 1 kohdan perusteella lasketun keskimääräisen kuukausimyynnin ja lääkkeiden velvoitevarastointilain 5§:n 3 momentin nojalla määräytyvän velvoitevaraston suuruus.

4 §

Lääkkeiden velvoitevarastointilain 7§:n 1 momentissa tarkoitetun varastointivelvollisen on ilmoitettava lääkintöhallitukselle lain 7§:n nojalla määräytyvän varastointivelvoitteensa selvittämiseksi:

1)kunkin laitoksen peruslääkevalikoimaan kuuluvan lääkevalmisteen edellisen kalenterivuoden toteutunut kokonaiskulutus;

2)kyseisen lääkevalmisteen 1 kohdan perusteella lasketun keskimääräisen kuukausikulutuksen sekä lääkkeiden velvoitevarastointilain 7§:n 3 tai 4 momentin nojalla määräytyvän velvoitevaraston suuruus.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.