742/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990.

Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 11§:n 3 momentin muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 25 päivänä helmikuuta 1983 annetun asetuksen (224/83) 11§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (186/89), näin kuuluvaksi:

11 §

Työjärjestyksen määräyksellä voidaan 2 momentissa tarkoitettua johtokunnan päätösvaltaa siirtää pääjohtajalle tai muulle kehittämiskeskuksen johtoon kuuluvalle sellaisten hankkeiden osalta, joissa kehittämiskeskuksen myöntämä valtion rahoitusosuus ei ylitä 2 000 000 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.