738/1990

Annettu Tampereella 16 päivänä elokuuta 1990

Työsuojeluhallituksen päätös vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteesta

Työsuojeluhallitus on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetun kemikaaliasetuksen (620/90) 19 ja 20§:n ja 26 päivänä heinäkuuta 1990 vaarallisten kemikaalien luokituksesta, varoitusmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista annetun valtioneuvoston päätöksen (667/90) 17 ja 25§:n nojalla käsiteltyään asian istunnossaan päättänyt:

1 §

Käyttöturvallisuustiedote laaditaan kemikaaliasetuksen 2§:ssä ja vaarallisten kemikaalien luokituksesta, varoitusmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista annetun valtioneuvoston päätöksen 3§:ssä tarkoitetuista vaarallisista kemikaaleista.

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan vaarallisen kemikaalin vastaanottajalle ja työsuojeluhallitukselle.

2 §

Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava työsuojeluhallitukselle, mutta sitä ei tarvitse antaa vastaanottajalle toisin kuin 1§:ssä on määrätty, jos kemikaali on jokin seuraavista yksinomaan kotitalouskäyttöön tarkoitetuista vähittäiskaupassa kaupan pidettävistä kemikaaleista:

-kosmeettinen valmiste

-asuin-, talous- ja muiden tilojen, huonekalujen, nahan, tekstiilien, taloustarvikkeiden ja näihin verrattavien esineiden ja tarvikkeiden pesuun, puhdistukseen, kiillotukseen, desinfiointiin, jälkikäsittelyyn tai muuhun vastaavaan käyttöön tarkoitettu valmiste

-nahan ja tekstiilien valkaisuun ja värjäämiseen tarkoitettu valmiste

-liima

-hyönteiskarkoite

-hyönteishävite

-kasviravinne tai lannoite

-ilmanraikastin.

Jos kotitalouskäyttöön tarkoitettua vaarallista kemikaalia käytetään työssä, työnantaja on velvollinen hankkimaan työpaikalle kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen.

3 §

Kemikaaliasetuksen 19§:n ja vaarallisten kemikaalien luokituksesta, varoitusmerkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista annetun valtioneuvoston päätöksen 17§:n tarkoittamat tiedot on annettava käyttäen tällä päätöksellä vahvistettua käyttöturvallisuustiedotelomaketta ja käyttöturvallisuustiedotteen täyttöohjeita (käyttöturvallisuustiedotteen laatimisohjeet).

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1.9.1990. Käyttöturvallisuustiedotteet niistä vaarallisista kemikaaleista, joista ei ole laadittu ja toimitettu työsuojeluhallituksen päätöksen (451/84) mukaista käyttöturvallisuustiedotetta, on laadittava ja toimitettava työsuojeluhallitukselle 1.9. 1991 mennessä.

Tällä päätöksellä kumotaan työsuojeluhallituksen päätös terveydelle vaarallisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteesta (451/84).

Tampereella 16 päivänä elokuuta 1990

Pääjohtaja
Jaakko Riikonen

Työsuojeluinsinööri
Anna-Liisa Sundquist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.