737/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä lisätään ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/70) 54§:ään, sellaisena kuin se on 30 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa (836/88), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

54 §

Seurakunnassa, jonka jäsenmäärä ylittää 10 000 henkeä, voi seurakunnanvaltuusto päättää, että 1 momentissa tarkoitetulle viran- tai toimenhaltijalle suoritetaan palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana kuin mainitussa momentissa on säädetty.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.