736/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun asetukseen liittyvän hinnaston muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista 11 päivänä heinäkuuta 1986 annettuun asetukseen (567/86) liittyvä hinnasto, sellaisena kuin se on 3 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (483/88), seuraavasti:

HINNASTO

SUORITE
mk
1. Veri ja seerumi
Hevosen veri 0,50/ml
Hevosen seerumi 0,90,,
Naudan veri 0,60,,
2. Rokotteet
Autogeenirokote 2,50,,
Koliviljelmä 0,25,,
Papillomatoosirokote 2,00,,
Pyogenesrokote 2,50,,
Stafylokokkirokote, koira 2,50,,
Stafylokokkitoksoidi, koira 3,20,,
3. Bakteeriviljelmät
Bakteerikanta levyillä 30,-/levy
Bakteerikanta putkissa 25,-/putki
4. Mikrobiologiset tutkimukset
4.1. Mikroskooppiset tutkimukset 30,-
4.2. Bakteriologiset tutkimukset
4.2.1. Kliiniset tutkimukset
Bakteeriviljely, aerobinen 90,-
Bakteeriviljely, mikroaerofiilinen ja anaerobinen 110,-
Bakteeriviljely, aerobinen ja anaerobinen 150,-
Tuberkuloosin varalta koe-eläimineen 1 600,-
Lintutuberkuloosin varalta koe-eläimineen 900,-
Atyyppisten mykobakteerien varalta (ilman koe-eläimiä) 250,-
Tularemian varalta 500,-
Antibioottiherkkyyden määritys 45,-
Clostridium-toksiinien osoittaminen 250,-
Ensimmäinen näyte mk Seuraavat näytteet mk
Utaretulehdustutkimukset 45,- 18,-
mk
4.2.2. Serologiset tutkimukset
Komplementinsitoutumis-, presipitaatio- tai vastaavalla kokeella (1 antigeeni) 45,-
Agglutinaatiokokeella (1 antigeeni) 20,-
Agglutinaatio-lyysiskokeella leptospiroosin varalta (1 antigeeni) 35,-
Geelipresipitaatiokokeella eläinlajimäärityksessä 110,-
Pika-agglutinaatiolla valkovatsurin varalta 8,-
Salmonella-kannan serotyyppimääritys 80,-
4.2.3. Elintarvike- ja vesitutkimukset
Ruokamyrkytystutkimus 350,-
Yhden bakteeriryhmän lukumääräinen osoittaminen 45,-
Kolmen bakteeriryhmän lukumääräinen osoittaminen 110,-
Patogeenien tai muiden bakteerien osoittaminen (läsnä/poissa koe) 100,-
Aerobien bakteerilajien tunnistaminen 90,-
Anaerobien bakteerilajien tunnistaminen 120,-
Enterotoksiinien osoittaminen 210,-
Antibioottisesti vaikuttavien aineiden osoittaminen 45,-
4.3. Sienitutkimukset
4.3.1. Kliiniset sienitutkimukset 80,-
4.3.2. Muut sienitutkimukset 110,-

4.4. Virologiset tutkimukset

Kaksi ensimmäistä näytettä mk Seuraavat näytteet mk
4.4.1. Viruksen eristyskoe ja antigeenin osoitus (koe-eläin, munat, solut, ELISA, FA, EM, HA, Latex) 100,- 24,-
4.4.2. Mykoplasma eristys 65,- 12,-
4.4.3 Vasta-aineiden osoitus 100,- 13,-
Hinta on riippumaton rinnakkaisten testien määrästä.
5. Patologis-anatomiset tutkimukset
5.1. Obduktiot (a) lisätutkimuksineen (b-d, histopatologinen ja/tai yksinkertainen bakteriologinen ja/tai parasitologinen tutkimus) mk
5.1.1. Hevonen ja nauta a.550,- Jokainen eläin
b.575,- ,,
c.600,- ,,
d.625,- ,,
5.1.2. Sika tai muu yli 100 kg eläin a.330,- Jokainen eläin
b.355,- ,,
c.380,- ,,
d.405,- ,,
5.1.3. 50-100 kg 5.1.1. tai 5.1.2. kohdan eläin a.220,- Jokainen eläin
b.245,- ,,
c.270,- ,,
d.295,- ,,
Seuraavat eläimet
Ensimmäinen eläin eläin mk Jokainen eläin mk
5.1.4. Alle 50 kg 5.1.1. tai 5.1.2. kohdan eläin, lammas, vuohi, poro, kettu, supikoira, nutria, kani tai muu vastaava eläin a.110,- 70,-
b.135,- 70,-
c.160,- 70,-
d.185,- 70,-
5.1.5. Pikkuporsas alle 5 kg, minkki, hilleri, marsu, rotta, hiiri, tai muu vastaava eläin taikka sen sikiö a.60,- 55,-
b.85,- 55,-
c.110,- 55,-
d.135,- 55,-
Seuraavat eläimet
1-3 eläimestä mk Jokainen eläin mk
5.1.6. Siipikarjaan kuuluvat tai muut linnut a.60,- 45,-
b.85,- 45,-
c.110,- 45,-
d.135,- 45,-
5.1.7. Alle 2 viikkoa vanha kanan- tai muu linnunpoikanen tai vastaavan ikäinen tarhattu turkiseläin a.30,- 30,-
b.55,- 30,-
c.80,- 30,-
d.105,- 30,-
5.1.8. Koira a.275,- Jokainen eläin
b.300,- ,,
c.325,- ,,
d.350,- ,,
Seuraavat eläimet
Ensinmmäinen eläin mk Jokainen eläin mk
5.1.9. Alle 4 kk vanha koiranpentu a.135,- 125,-
b.160,- 125,-
c.185,- 125,-
d.210,- 125,-
5.1.10. Kissa a.110,- Jokainen eläin
b.135,- ,,
c.160,- ,,
d.185,- ,,
Seuraavat eläimet
Ensimmäinen eläin mk Jokainen eläin mk
5.1.11. Alle 4 kk vanha kissanpentu a.80,- 75,-
b.105,- 75,-
c.130,- 75,-
d.155,- 75,-
5.2. Muut makroskooppiset patologis-anatomiset tutkimukset Yhdestä eläimestä mk
5.2.1. Fiksoimattomat elimet/elinosat a.80,- Jokainen eläin
b.105,- ,,
c.130,- ,,
d.155,- ,,
Jos maksu edellä kyseisen eläimen kohdalla (b) on alhaisempi, määräytyy maksu sen mukaan.
Seuraavat eläimet
Ensimmäinen eläin mk Jokainen eläin mk
5.2.1.1. Sian keuhkot ja/tai kärsät sekä vastaavat a.75,- 50,-
b.100,- 50,-
c.125,- 50,-
d.150,- 50,-
5.3. Histopatologiset tutkimukset 1-4 näytettä mk Seuraavat näytteet mk
5.3.1. Fiksoidut kudosnäytteet yhdestä eläimestä 85,- 20,-
Jos maksu edellä kyseisen eläimen kohdalla (b) on alhaisempi, määräytyy maksu sen mukaan.
5.3.2. Fiksoidut kudosnäytteet yhdestä eläimestä Erikoissopimus 60,- 12,-
5.3.3. Histologisen leikkeen valmistus/objektilasi 28,- Erikoissopimus
Rutiinivärjäys/objektilasi 6,- Erikoissopimus

Valtion eläinlääketieteellinen laitos voi päättää, mitkä 5 kohdassa mainitut tutkimukset tehdään, jollei tätä nimenomaan ole mainittu lähetteessä tai muuten sovittu lähettäjän tai toimeksiantajan kanssa. Bakteriologisista, mykologisista, kemiallisista, virologisista, parasitologisista ja muista erikoistutkimuksista peritään erikseen tämän hinnaston mukainen maksu. Ilman lähettäjän tai toimeksiantajan lupaa nämä erikoistutkimukset yhdessä 5 kohdan tutkimusten kanssa eivät saa ylittää 5 kohdassa mainittujen maksujen kaksinkertaista summaa.

6. Kala
6.1. Obduktio (a), bakteriologinen tutkimus (b), histologinen tutkimus (c), parasitologinen tutkimus (d).
Ensimmäinen 1-10 kalaa käsittävä näyte mk Seuraavat alkavat 10 kalaa käsittävät näytteet mk
6.1.1 Tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi tai tutkimus tiettyjen taudinaiheuttajien varalta a.110,- a.110,-
b.220,- b.110,-
c.90,- c.90,-
d.30,- d.30,-

Ensimmäisessä 1-10 kalan näytteessä on 1-10 kpl yli 200 gr, 1-20 kpl 50-200 gr tai 1-30 kpl alle 50 gr painavia kaloja.

7. Kalanviljelylaitosten kalatautitarkkailusta, siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista peritään niiden vuosituotantoon perustuvat vuosimaksut seuraavasti:
Poikaslaitokset mk
tuotanto alle 500 000 Vastakuoriutunutta poikasta 1 010,-
,, 500 000-2 000 000 ,, 1 800,-
,, 2 000 000-5 000 000 ,, 2 640,-
,, yli 5 000 000 ,, 3 470,-
Jatkokasvatuslaitokset mk
tuotanto alle 20 000 kg 1 010,-
,, 20 000-100 000 ,, 1 800,-
,, 100 000-200 000 ,, 2 640,-
,, yli 200 000 ,, 3 470,-

Vuosimaksuun sisältyy myös maksu tässä hinnastossa mainituista kalatautitarkkailuun liittyvistä tutkimuksista.

8. Siipikarjan terveystarkkailu 1 200,-/tila

9. Parasitologiset tutkimukset Ensimmäinen näyte mk Seuraavat näytteet mk
9.1. Sisäloisten tai niiden munien osoittaminen
9.1.1. Ulostelevitteestä mikroskooppisesti 22,- 17,-
9.1.2. Ulosteesta flotaatiomenetelmällä 66,- 22,-
9.1.3. Ulosteesta sedimentointimenetelmällä (sentrifugointi) 66,- 22,-
9.1.4. Ulosteesta kryptosporidit (modifioitu Z-N-menetelmä) tai muut värjäysmenetelmin tunnistettavat loiset, keuhkomatotoukat (Baermann-menetelmä) tai kalojen kierretaudin tutkimus digestiomenetelmällä 75,- 55,-
9.2. Ulkoloisten osoittamiseksi
9.2.1. Ihoerite- tai ihoraapenäytteestä 35,- 25,-
9.3. Mehiläisten varroatoositutkimukset 50,-
10. Kemialliset tutkimukset
10.1. Toksikologiset tutkimukset mk
10.1.1. Metallit ja epäorgaaniset yhdisteet
Alumiini, kvantitatiivinen 229,-
Arseeni, puolikvantitatiivinen 159,-
Arseeni, kvantitatiivinen 225,-
Elohopea, kvantitatiivinen 236,-
Fosfori, kvalitatiivinen 96,-
Kalium, kalsium, koboltti, kromi, kupari, magnesium, mangaani, natrium, nikkeli, sinkki, tina, kvantitatiivinen 214,-
Lyijy, kvalitatiivinen 53,-
Lyijy, kadmium, kvantitatiivinen 229,-
Nitraatti ja nitriitti, kvalitatiivinen 53,-
Nitraatti, kvantitatiivinen 163,-
Nitriitti, kvantitatiivinen 131,-
Rauta, kvantitatiivinen 164,-
Seleeni, kvantitatiivinen 342,-
Tallium, kvantitatiivinen 226,-
Näytteen hajoittaminen metallimäärityksiä varten 150,- 10.1.2
Orgaaniset yhdisteet
Aflatoksiinit, patuliini, kvantitatiivinen 701,-
Okratoksiini, zearalenoni (F2), kvantitatiivinen 600,-
Trikotekeenit, kvantitatiivinen 1 102,-
Klooratut hiilivedyt:
pestisidit, kukin erikseen, kvalitatiivinen 207,-
pestisidit, kukin erikseen, kvantitatiivinen 498,-
pestisidit ja PCB, kvantitatiivinen 832,-
Organofosforipestisidit, kvalitatiivinen 208,-
Organofosforipestisidit, kvantitatiivinen 401,-
p-Nitrofenoli, kvalitatiivinen 198,-
Kloramfenikoli, kvantitatiivinen 427,-
Tyreostaatit, kvantitatiivinen 240,-
Stilbeenijohdannaiset, kvantitatiivinen 369,-
Hormonit (17β-estradioli, progesteroni, testosteroni) ja nandroloni, kvantitatiivinen 1 300,-
Zeranoli 1 258,-
Kloraloosi, kvalitatiivinen 120,-
Krimidiini, puolikvantitatiivinen 194,-
Strykniini, muut alkaloidit, puolikvantitatiivinen 170,-
Varfariini ja muut kumariinijohdannaiset, kvalitatiivinen 227,-
10.2. Elintarviketutkimukset
Biogeeniset amiinit (histamiini, putreskiini, kadaveriini, serotoniini ja tyramiini) 320,-
Histamiini, erikseen 234,-
Kloridit 106,-
Laktoosi 260,-
Vesipitoisuus 59,-
Raakarasva, uutettu 95,-
Rasvamääritys Gerberin menetelmällä 54,-
Vapaat rasvahapot 66,-
Tuhka 66,-
Kvatit, kvalitatiivinen 45,-
Jodiluku 148,-
Sulfiitti, kvalitatiivinen 43,-
pH-luku 35,-
Maidon ominaispaino 32,-
Vesiaktiivisuuden määritys 64,-
TBA-luku 138,-
Peroksidiluku 74,-
Peroksidiluku rehusta 119,-
Tärkkelys 210,-
Fosfaatit lihavalmisteissa 233,-
Eläinlajin määritys (geelielektroforeesi) 137,-
Maidon antibioottitutkimus (Charm II) 270,-
Kalan antibioottitutkimus (kem.-mikrob.) 220,-
PSP/DSP-määritys 320,-
10.3 Kliinis-kemialliset tutkimukset
10.3.1. Veren sokeri 74,-
Veren urea + ammoniumtyppi 77,-
Methemoglobiini 84,-
Vitamiini A 460,-
Vitamiini E 480,-
Veriseerumin kalium, natrium, kalsium, magnesium ja epäorgaaninen fosfori, kukin erikseen 87,-
Hiilimonoksidi, kvalitatiivinen 162,-
Virtsan tutkimus (pH, ominaispaino, sokeri, valkuainen, veri) 30,-
Veren osoittaminen 22,- 10.3.2.
Tiineyden määrittäminen Cubonin menetelmällä 42,-
Tiineyden määrittäminen MIP-testillä 106,-
10.4. Veden tutkimus
Aistinvarainen arvostelu, pH, ammoniumyhdisteiden, nitriittien, nitraattien, kokonaiskovuuden, kloridien, raudan, permanganaattiluvun ja sähkönjohtavuuden määritys 238,-
Haihdutusjäännös 48,-
Klooriylijäämä 52,-
Fluoridit 52,-
Sulfaatit 73,-
Kadmium 78,-
Lyijy 78,-
Kupari 57,-
Sinkki 57,-
Mangaani 57,-
Syanidi 94,-
10.5. Biologiset kokeet
Ruokintakoe 42,-
Testi kanin iholla 204,-
Uutteet solutoksisuustesteihin 61,- >
Ensimmäinen Seuraavat
11. Muut tutkimukset
Ensimmäinen näyte mk Seuraavat näytteet mk
11.1 Elintarvikkeiden aistinvarainen arvostelu 110,- 55,-
12. Kokeisiin käytetyistä eläimistä peritään maksu kappaleelta erikseen seuraavasti: mk
Kani 1,5-2 kg 250,-
yli 2 kg 300,-
Hiiri 3 viikkoa 10,-
yli 30 gr 15,-
Marsu 150,-
Kana 50,-

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitetuista suoritteista peritään kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen maksu.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.