728/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus yhteiskuntatieteellisten perustutkintojen järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan yhteiskuntatieteellisten perustutkintojen järjestämisestä 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun asetuksen (601/79) 2§:n 2 momentti ja 7 b§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2§:n 2 momentti 3 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (482/88) ja 7 b§:n 2 momentti 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa asetuksessa (628/84), näin kuuluviksi:

2 §

Koulutusohjelmiin kuulumattomia tieteenaloja ovat filosofia, sosiologia ja tilastotiede.

7 b §

Åbo Akademi -nimisen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa johtaa valtiotieteen kandidaatin tutkintoon yhteiskuntatieteiden koulutusohjelma.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.