727/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Asetus luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan luonnontieteellisen perustutkinnon järjestämisestä 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun asetuksen (602/79) 4 ja 13§,

sellaisina kuin ne ovat, 4§ 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (645/88) ja 13§ 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (493/85), näin kuuluviksi:

4 §

Kuopion yliopistossa on luonnontieteellisellä koulutusalalla seuraavat koulutusohjelmat:

1) fysiikan koulutusohjelma;

2) kemian ja biokemian koulutusohjelma;

3) ympäristöhygienian koulutusohjelma;

4) soveltavan eläintieteen koulutusohjelma; sekä

5) tietojenkäsittelyopin koulutusohjelma.

13 §

Jollei tutkintosäännössä toisin määrätä, laajemmat opinnot voidaan suorittaa kummassa tahansa edellä mainituista opetettavista aineista, ei kuitenkaan maa- ja metsätaloudessa sekä puutarhanhoidossa eikä psykologiassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.