723/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1990

Oikeusministeriön päätös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa

Oikeusministeriö on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (353/87) 26§:n nojalla päättänyt:

1 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on otettu käyttöön Espoon, Hyvinkään, Juvan, Jyväskylän, Nilsiän, Orimattilan, Rantasalmen, Saarijärven ja Vantaan tuomiokunnissa sekä Helsingin, Savonlinnan ja Tampereen raastuvanoikeuksissa niiden koko toimialueella, Pieksämäen tuomiokunnassa niiden kiinteistöjen osalta, jotka kuuluvat maanmittauskonttorin pitämään kiinteistörekisteriin sekä Lohjan tuomiokunnassa Karjalohjan, Sammatin ja Vihdin kuntien alueella.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri otetaan käyttöön Lohjan tuomiokunnassa Lohjan kunnan alueella 1 päivästä syyskuuta 1990 alkaen.

2 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri korvaa lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain (86/30) 18§:ssä tarkoitetun lainhuutorekisterin, kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 34 a§:ssä tarkoitetun kiinnitysrekisterin ja maanvuokralain (258/66) 48§:ssä tarkoitetun tontinvuokrarekisterin.

Kirjaamisviranomaisen, jonka toimialueella lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on otettu käyttöön vain osittain, on koko toimialueellaan kaikissa lainhuuto- ja kiinnitysasioissa sekä merkintöjen tekemisessä rekistereihin ja pöytäkirjoihin sovellettava lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain 4-6§:n säännöksiä sekä soveltuvin osin 7-13§:n säännöksiä.

3 §

Saantorekisterin käyttöön ottamisesta päätetään erikseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Tällä päätöksellä kumotaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta eräissä tuomiokunnissa ja raastuvanoikeuksissa 28 päivänä toukokuuta 1990 annettu oikeusministeriön päätös (477/90).

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1990

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Erja Riekkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.