720/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki maatalouden investointivarauslain 1 ja 12§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun maatalouden investointivarauslain (1103/82) 1 ja 12§,

sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (902/86), näin kuuluviksi:

1 §

Maatalouden investointivarauksesta, jonka maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi verovuosilta 1983-1990 veroilmoituksessaan tehdä, säädetään tässä laissa.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 1983-1994 toimitettavissa verotuksissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 64/90
Valtiovarainvaliok. miet. 25/90
Suuren valiok. miet. 82/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.