713/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

kumonnut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 1 luvun 2§:n sellaisena kuin se on 31 päivänä toukokuuta 1990 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (487/90), sekä

muuttanut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 6 a luvun 1§:n, 7 luvun 1§:n ja 10 luvun 1§:n, näistä 6 a luvun 1§:n sellaisena kuin se on 14 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (372/89), 7 luvun 1§:n sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1989 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (12/90) ja 10 luvun 1§:n sellaisena kuin se on 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (996/88), seuraavasti:

6 a luku

Suorat sijoitukset

1 §

Suorat sijoitukset ulkomaille ovat sallittuja Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

7 luku

Portfoliosijoitukset

1 §

Suomessa asuva saa myydä ulkomailla asuvalle suomalaisia arvopapereita Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

10 luku

Termiini- ja optiosopimukset sekä ulkomaisissa tavarapörsseissä tehtävät kaupat

1 §

Suomessa asuva saa tehdä valuuttapankin tai ulkomailla asuvan kanssa termiini-, optio- ja muita vastaavia sopimuksia Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Esko Ollila Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.