708/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen ja muiden Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovelletaan Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston tämän päätöksen liitteinä olevia, alkuperäsääntöjen muutoksia koskevia päätöksiä, niin kuin niistä on sovittu, seuraavasti: päätöstä n:o 6/1990 (liite 1) 1 päivästä heinäkuuta 1989, päätöstä n:o 7/1990 (liite 2) 1 päivästä heinäkuuta 1990, päätöstä n:o 8/1990 (liite 3) 1 päivästä heinäkuuta 1990 ja päätöstä n:o 9/1990 (liite 4) 1 päivästä tammikuuta 1988.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syys>kuuta 1990.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Nuorempi hallitussihteeri
Sirkka-Liisa Heino

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 6/19901)

Hyväksytty 18. kokouksessa 28 päivänä kesäkuuta 1990

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) Konvention B-liitteen 24 artikla poistetaan.

2) Tämän päätöksen mukaista muutosta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1989.

3) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

1) Voimassa olevat konvention B-liitettä koskevat yhteisneuvoston päätökset 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) ja aikaisemmat neuvoston päätökset 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 1/89 (368/89), 7/89 (851/89), 1/90 (586/90).

(Suomennos)

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 7/19901)

Hyväksytty 18. kokouksessa 28 päivänä kesäkuuta 1990

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) Alkuhuomautuksen 7.1 teksti konvention B-liitteen 2 liitteessä korvataan seuraavalla tekstillä:

''1. Niissä tekstiilituotteissa, joiden kohdalla luettelossa on alaviite tähän alkuhuomautukseen, saa käyttää, vuoria ja välivuoria lukuunottamatta, tekstiiliaineita, jotka eivät täytä kysymyksessä olevaa sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, edellyttäen, että ne tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja ettei niiden arvo ylitä 8 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.''

2) Konvention B-liitteen 2 liitteen luettelon alaviitteistä, joissa viitataan 7 alkuhuomautukseen, poistetaan sanat ''tekstiilikoristeiden ja -tarvikkeiden kohtelua koskevaa''.

3) Konvention B-liitteen 2 liitteen luetteloon lisätään uusi nimike 73.07:stä ja vastaavat tekstit seuraavasti:

HS-nimike Tuote Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
73.07:stä Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ISO n:o x5CrNiMo 1712), useista osista koostuvat Taottujen teelmien sorvaaminen, poraus, väljentäminen, kierteittäminen, purseenpoisto ja hiekkapuhallus edellyttäen, ettei teelmien arvo ylitä 35 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

4) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990

5) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan

1)Ks. liite 1.

(Suomennos)

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 8/19901)

Hyväksytty 18. kokouksessa 28 päivänä kesäkuuta 1990

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) HS-nimikkeitä 22.08:sta ja 58.10 koskevat tekstit konvention B-liitteen 2 liitteen luettelossa korvataan tämän päätöksen liitteessä olevilla teksteillä.

2) Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

3) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

HS-nimike Tuote Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
1 2 3
22.08:sta Liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat, lisättyä sakkaroosia, inverttisokeria, munaa tai munankeltuaista sisältävät Valmistus, jossa:
- kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja
- kaikkien käytettyjen rypäleiden tai rypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja tai
- jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat alkuperätuotteita, arrakkia saa käyttää enintään 5 tilavuusprosenttia
58.10 Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina Valmistus, jossa:
- kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja
- kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

1)Ks. liite 1.

(Suomennos)

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 9/19901)

Hyväksytty 18. kokouksessa 28 päivänä kesäkuuta 1990

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) Konvention B-liitteen 2 liitteen luetteloa muutetaan tämän päätöksen liitteenä olevan tekstin mukaisesti.

2) Tämän päätöksen mukaisia muutoksia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988.

3) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

1)Vain EFTA-konventio
5) Tuotteiden osalta, jotka on valmistettu sekä toisaalta nimikkeiden 39.01-39.06 että toisaalta nimikkeiden 39.07-39.11 aineksista, tätä rajoitusta sovelletaan vain siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva.
5) Tuotteiden osalta, jotka on valmistettu sekä toisaalta nimikkeiden 39.01-39.06 että toisaalta nimikkeiden 39.07-39.11 aineksista, tätä rajoitusta sovelletaan vain siihen ainesryhmään, joka on tuotteessa painoltaan hallitseva.
7) Katso tekstiiliaineiden sekoituksista valmistettuja tuotteita koskevia erityisehtoja 6 alkuhuomautuksessa.
13) Määrämuotoon leikatuista tai määrämuotoon välittömästi neulotuista neuloskappaleista yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistettujen neuletuotteiden, ei kuitenkaan kimmoisten eikä kumilla käsiteltyjen, osalta katso 7 alkuhuomautusta.

1)Ks. liite 1.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.