706/1990

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 18§:n 1 momentin b, g, s ja t kohta, 18 g§:n 2 ja 4 momentti, 18 j§:n 2 momentti, 19§:n 4 momentti, 20§:n 4 momentti sekä 24§:n 1 momentin c, k ja l kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 18§:n 1 momentin b, g, s ja t kohta sekä 24§:n 1 momentin c, i ja k kohta 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa asetuksessa (290/88), 18 g§:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1280/89), 18 g§:n 4 momentti, 19§:n 4 momentti ja 20§:n 4 momentti 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa (912/88) sekä 18 j§:n 2 momentti 22 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (848/89), ja

lisätään 18§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa asetuksessa, uusi u kohta ja 3 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 27 päivänä marraskuuta 1987 ja 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetuilla asetuksilla, uusi l kohta, jolloin nykyinen l ja m kohta siirtyvät m ja n kohdaksi, 18 g§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa, uusi e kohta, jolloin nykyinen e - g kohta siirtyvät f - h kohdaksi, 21§:ään, sellaisena on osittain muutettuna mainituilla 27 päivänä marraskuuta 1987 ja 22 päivänä syyskuuta 1989 annetuilla asetuksilla, uusi 5 a momentti ja 24§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 31 päivänä maaliskuuta 1988 annetussa asetuksessa, uusi m kohta seuraavasti:

18 §

1. Autossa tulee olla 17§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi autossa tulee olla:


b) vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetussa säiliöautossa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 12 000 kg, vastaavan kokonaispainoltaan yli 6 000 kg:n säiliöperävaunun vetoautossa, kokonaispainoltaan yli 10 000 kg:n perävaunun vetoon tarkoitetussa muussa kuorma-autossa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 16 000 kg, ja paineilmajarruin varustetussa linja-autossa lukkiutumattomat jarrut;


g) ammattimaiseen tilausliikenteeseen käytettävässä henkilöautossa auton laatua osoittava tunnusvalo, jollei ministeriö toisin määrää, yli 2,6 metrin levyisessä erikoisautossa, erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa ja vastaavan levyisen erikoiskuljetusperävaunun vetoautossa tällaista ylileveää kuljetusta osoittavat tunnusvalot ja heijastimet, linja-autossa äärivalot, hälytysajoneuvona käytettävässä autossa vilkkuva sininen hälytysvalo sekä hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa, erikoiskuljetusperävaunun vetoautossa ja muussakin ministeriön erikseen määräämässä autossa vilkkuva ruskeankeltainen tunnus- ja varoitusvalo;


s) vetokoukku tai vetokytkin edessä ja takana linja-autossa sekä takana kuorma-autossa, jonka akselipaino on suurempi kuin 6 000 kg;

t) takapuskuri tai sitä vastaava laite alleajon estämiseksi, jos auton kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, jollei ministeriö toisin määrää; ja

u) sivusuojat tai niitä vastaavat rakenteet kuorma-autossa ja kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n erikoisautossa, ei kuitenkaan puoliperävaunun vetoautossa eikä sellaisessa autossa, johon sivusuojia ei sen erikoisesta käyttötarkoituksesta johtuvan rakenteen johdosta voida asentaa.


3. Autossa saa olla 17§:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainittujen valojen ja heijastimien lisäksi:


l) perävaunun vetoon käytettävässä kuorma-autossa enintään kolme keltaista tunnusvaloa;


18 g §

1. Edellä 18 a - 18 f§:ssä tarkoitettuja määräyksiä ei sovelleta:


e) vientirekisteröitävään henkilöautoon;


2. Otto- tai dieselmoottorilla varustetun 1 momentissa tarkoitetun auton, h kohdassa tarkoitettua vähintään 25 vuotta vanhaa autoa lukuun ottamatta, pakettiauton ja kokonaispainoltaan enintään 3 500 kg:n erikoisauton tulee täyttää:

a) 18 a - 18 d sekä 18 f§:ssä säädetyt vaatimukset;

b) E-säännön n:o 15/04 tai n:o 83 taikka vastaavan myöhemmän E-säännön vaatimukset;

c) e-ohjesäännön n:o 70/220 vaatimukset, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ohjesäännöllä n:o 83/351/EEC tai vastaavalla myöhemmällä ohjesäännöllä; tai

d) Yhdysvaltojen liittovaltion mallivuoden 1975 tai myöhemmän mallivuoden kevyille kuorma-autoille asettamat vaatimukset (Code of Federal Regulations,§ 86.075-9).


4. Dieselmoottorilla varustetun 2 ja 3 momentissa tarkoitetun auton tai sen moottorin tulee moottorin savutuksen suhteen täyttää E-säännön n:o 24/03 tai vastaavan myöhemmän E-säännön vaatimukset, jollei auto täytä 18 a ja 18 c§:ssä säädettyjä tai tämän pykälän 2 momentin d kohdassa taikka 3 momentin c kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

18 j §

2. Nastan tyyppihyväksymisen ehtona on, että henkilöauton renkaassa nastan staattinen pistovoima 1,2 mm:n ulkonemalla mitattuna on enintään 120 N ja että nastan paino on enintään 1,8 g. Kevyessä kuorma-autonrenkaassa nastan edellä tarkoitettu pistovoima saa olla enintään 180 N ja paino enintään 2,3 g sekä kuorma-autonrenkaassa vastaavasti 340 N ja 3,0 g. Nastan paino saa henkilöauton nastarenkaassa, joka otetaan käyttöön 31 päivän maaliskuuta 1994 jälkeen, olla enintään 1,1 g tai 1,4 g, jos edellä tarkoitettu pistovoima on enintään 100 N.


19 §

4. Moottoripyörän tulee pakokaasupäästöjen osalta täyttää E-säännön n:o 40/01 tai vastaavan myöhemmän E-säännön vaatimukset.

20 §

4. Mopon tulee pakokaasupäästöjen osalta täyttää E-säännön n:o 47 tai vastaavan myöhemmän E-säännön vaatimukset.

21 §

5 a. Hydrostaattisella voimansiirrolla varustetussa traktorissa ja moottorityökoneessa ei vaadita varsinaista käyttöjarrua, jos ajoneuvon käyttöjarrulle säädetyt hidastuvuusvaatimukset voidaan saavuttaa voimansiirron avulla.


24 §

1. Auton perävaunussa tulee olla 23§:ssä mainitut laitteet ja varusteet. Lisäksi siinä tulee olla:


c) vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliöajoneuvoyhdistelmän perävaunussa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 6 000 kg, ja muussa perävaunussa, jonka kokonaispaino on suurempi kuin 10 000 kg, lukkiutumattomat jarrut;


k) varoituskolmio;

l) takapuskuri tai sitä vastaava laite alleajon estämiseksi, jos perävaunun kokonaispaino on suurempi kuin 3 500 kg, jollei ministeriö toisin määrää; ja

m) sivusuojat tai niitä vastaavat rakenteet kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n perävaunussa, ei kuitenkaan jakamattomien pitkien esineiden kuljetukseen tarkoitetussa erikoiskuljetusperävaunussa eikä sellaisessa perävaunussa, johon sivusuojia ei sen erikoisesta käyttötarkoituksesta johtuvan rakenteen johdosta voida asentaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Tämän asetuksen 19§:n 4 momentti ja 20§:n 4 momentti koskevat ajoneuvoa, joka otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen ja 18§:n 1 momentin b ja u kohta sekä 24§:n 1 momentin c ja m kohta ajoneuvoa, joka otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja 2 momentissa mainittujen säännösten osalta ennen 1 päivää tammikuuta 1991 ja vastaavasti ennen 1 päivää tammikuuta 1992 Suomessa käyttöön otettua ajoneuvoa saa edelleen käyttää liikenteessä, jos se täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet vaatimukset.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.