680/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1990

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/67) 1 ja 5§:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 6 päivänä elokuuta 1990 hyväksymästä päätöslauselmasta 661 (1990) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Irakiin ja Kuwaitiin tämän asetuksen määräysten mukaisesti.

2 §

Irakista tai Kuwaitista peräisin olevien hyödykkeiden tai tuotteiden maahantuonti Suomeen on kielletty. Samoin on kielletty Suomen kansalaisten suorittamat tai Suomen alueella suoritetut toimenpiteet, jotka edistävät tai jotka on tarkoitettu edistämään Irakista tai Kuwaitista peräisin olevien hyödykkeiden tai tuotteiden vientiä tai kauttakuljetusta, sekä Suomen kansalaisten harjoittama tai Suomen lipun alla purjehtivista aluksista tai Suomen alueella tapahtuva Irakista tai Kuwaitista peräisin olevien ja näistä maista päätöslauselman antamisen jälkeen vietyjen hyödykkeiden tai tuotteiden kauppa. Sama koskee myös sellaista varojen siirtoa Irakiin tai Kuwaitiin, jonka tarkoituksena on tällaisten toimien tai kauppojen aikaansaaminen.

Suomen kansalaisten harjoittama tai Suomen alueelta tai Suomen lipun alla purjehtivia aluksia käyttämällä tapahtuva hyödykkeiden myynti tai toimitus Irakissa tai Kuwaitissa olevalle henkilölle tai yhteisölle tai siellä harjoitettavaa liiketoimintaa varten, mukaan lukien aseet ja muut sotatarvikkeet niiden alkuperästä riippumatta, on kielletty. Samoin on kielletty Suomen kansalaisten suorittamat tai Suomen alueella tapahtuvat toimenpiteet, jotka edistävät tai joiden tarkoituksena on edistää edellä mainittua hyödykkeiden tai tuotteiden myyntiä tai toimitusta.

Rahavarojen siirtäminen tai muiden taloudellisten etujen myöntäminen Irakin hallitukselle tai Irakissa tai Kuwaitissa toimivalle kaupalliselle, teolliselle tai julkiselle laitokselle tai yritykselle tai luonnolliselle henkilölle on kielletty. Kielto koskee myös Suomen kansalaisten tai muiden Suomessa olevien henkilöiden suorittamaa varojen siirtoa Suomesta.

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty hyödykkeiden tai tuotteiden myynnistä tai toimituksista ja varojen siirrosta, ei kuitenkaan koske pelkästään lääkintätarkoituksiin aiottuja toimituksia tai erityisissä humanitäärisissä olosuhteissa tehtyjä elintarviketoimituksia tai maksuja näiden toimitusten suorittamiseksi.

3 §

Edellä 2§:ssä olevia määräyksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin.

4 §

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta on voimassa, mitä eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 4§:ssä on säädetty.

5 §

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä elokuuta 1990.

Naantalissa 9 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.