639/1990

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lasten päivähoidosta perittävien maksujen perusteena olevasta 1. korvausluokan tulorajasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen 14§:n, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (613/90), nojalla päättänyt:

1 §

Maksua ei peritä lasten päivähoidosta, kun lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden huoltajiensa sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen (613/90) 11§:ssä säädetyt jatkuvat tulot kuukaudessa jäävät alle 1. korvausluokan tulorajan.

2 §

Edellä 1§:ssä tarkoitettua maksun perusteena olevaa 1. korvausluokkaa määrättäessä otetaan tulojen lisäksi huomioon samassa taloudessa asuvien vanhempien, muiden huoltajien ja niiden alaikäisten lasten lukumäärä, joiden elatuksesta vanhempi tai muu huoltaja vastaa.

3 §

Maksun perusteena olevan 1. korvausluokan tulorajat ensimmäisessä ja toisessa kuntakalleusluokassa ovat seuraavat:

Henkilömäärä Kalleusluokka I mk/kk Kalleusluokka II mk/kk
2 5 300 5 000
3 6 700 6 400
4 8 300 7 900
5 10 000 9 500
6 11 500 10 900
7 13 000 12 400
8 14 500 13 800

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kahdeksan, 1. korvausluokan tulorajaa korotetaan tuhannella markalla kustakin seuraavasta henkilöstä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1990

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Apulaisosastopäällikkö
Ilkka Suojasalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.