638/1990

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon luottamushenkilöiden palkkioista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut verohallinnon luottamushenkilöiden palkkioista 10 päivänä maaliskuuta 1987 antamansa päätöksen (264/87) 6-10§:n näin kuuluviksi:

Kokousajalta maksettavat palkkiot
6 §
Kokouspalkkiot

Lääninverolautakunnan puheenjohtajalle, verolautakunnan, tutkijalautakunnan, lääninverolautakunnan ja perintöverolautakunnan varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä näiden varamiehille, lautakunnan kutsumalle asiantuntijalle sekä valtionasiamiehelle, verotusasiamiehelle ja näiden varamiehille suoritetaan heidän kokoukseen käyttämänsä ajan perusteella kokouspalkkiota kultakin kokouspäivältä:

Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tai hänen varamiehelleen, joka toimii lautakunnan tai sen jaoston puheenjohtajana Muille kokoukseen osallistuville
enintään 2 tunnilta 180 mk 120 mk
yli 2 tunnilta 235 mk 155 mk
yli 3 tunnilta 290 mk 190 mk
yli 4 tunnilta 340 mk 230 mk
yli 5 tunnilta 360 mk 240 mk

Samana päivänä pidettyjen useampien kokousten palkkiot suoritetaan yhteenlasketun kokousajan perusteella.

7 §
Valtion palveluksessa olevan henkilön kokouspalkkio

Valtion palveluksessa olevalle 6§:ssä tarkoitetulle henkilölle suoritetaan kokouspalkkiota mainitussa pykälässä määrättyjen perusteiden mukaan vain virka-ajan ulkopuolella olevalta kokousajalta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö on kokouspäivän aikana osallistunut kokoukseen virka-aikana vähintään tunnin, hänelle suoritetaan tältä ajalta kokouspalkkiota, jos hän on toiminut lautakunnan tai sen jaoston puheenjohtajana, 85 markkaa ja muutoin 70 markkaa.

Kokousten ulkopuolella tehdystä työstä maksettavat palkkiot
8 §
Asiamiespalkkio

Valtionasiamiehelle ja hänen varamiehelleen suoritetaan palkkiota valtionasiamiehelle kuuluvien tehtävien suorittamisesta jokaiselta täydeltä tunnilta 85 markkaa ja verotusasiamiehelle ja hänen varamiehelleen vastaavasti 95 markkaa ja tarkastusasiamiehelle ja hänen varamiehelleen sekä merimiesverotusasiamiehelle ja hänen varamiehelleen 120 markkaa.

9 §
Lääninverolautakunnan puheenjohtajan palkkio

Lääninverolautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle suoritetaan jokaiselta täydeltä työtunnilta, jonka hän on kokouksen ulkopuolella käyttänyt lääninverolautakunnan puheenjohtajalle kuuluvien tehtävien hoitamiseen, 70 markkaa.

10 §
Perintöverolautakunnan tarkastuspalkkio

Perintöverolautakunnan varapuheenjohtajalle ja jäsenelle sekä näiden varamiehelle, joka suorittaa perintö- ja lahjaverotusaineiston valmistavan tarkastuksen ja laatii veron määrää koskevan ehdotuksen, suoritetaan tästä tehtävästä jokaiselta täydeltä tunnilta 70 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.