636/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1990

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kestilän ja Vaalan kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kestilän ja Vaalan kuntien välinen raja muutetaan seuraavasti:

1. Kestilän kunnan Kestilän kylän tilojen Iikka 11:33 ja Ylitalo 11:25 halki kulkeva raja muutetaan siten, että uusi raja alkaa kunnanrajalla olevasta tilan Iikka 11:33 ja Vaalan kunnan Veneheiton kylän tilan Sikosaari 25:20 välisestä pyykistä nro 2204 ja kulkee Kestilän kunnan Kestilän kylän tilojen Iikka 11:33, Ylitalo 11:25 ja Sikosaari 27:9 muodostaman alueen nykyisen kunnanrajan koillispuolella olevaa ulkorajaa pitkin kunnanrajalla olevaan tilan Ylitalo 11:25 ja Vaalan kunnan Veneheiton kylän tilan Kaarre 25:17 väliseen pyykkiin nro 2213.

2. Kestilän kunnan Kestilän kylän tilojen Ylisuvanto 1:45, Ylisuvanto 1:52 ja Ylitalo 11:25 halki kulkeva raja muutetaan siten, että uusi raja alkaa kunnanrajalla olevasta Kestilän kunnan Kestilän kylän tilojen Ylisuvanto 1:45 ja Tuuliala 11:36 välisestä pyykistä nro 2255 ja kulkee entisen kunnanrajan lounaispuolelle edellä mainitun pyykin ja pyykin nro 2263 määräämän linjan suunnassa Neittävänjoen keskelle. Tästä raja kulkee itään joen keskiviivaa pitkin entisen kunnanrajan poikki sen koillispuolelle pisteeseen, jonka määrittävät Kestilän kunnan Kestilän kylän tilojen Ylisuvanto 1:52 ja Kaitaranta 1:23 välisen rajan pyykkien nrot 2513 ja 3 määräämän suoran linjan ja joen keskiviivan leikkaus. Tästä pisteestä raja kulkee edellä mainittuun pyykkiin nro 3 ja jatkuu ensin tilan Ylisuvanto 1:52 ja Vaalan kunnan Veneheiton kylän tilan Lisä-Sillankorva 25:18 välistä rajaa pitkin ja sitten tilojen Ylitalo 11:25 ja Lisä-Sillankorva 25:18 välistä rajaa pitkin viimeksi mainittujen tilojen väliseen kunnanrajalla olevaan pyykkiin nro 2495.

3. Kestilän kunnan Kestilän kylän tilojen Keskitalo 9:19, Kallioneva 9:22, Sillankorva 9:6, Sepäntalo 9:34, Suojala 9:24 ja Ylileiviskä 11:42 halki kulkeva raja muutetaan siten, että uusi raja alkaa tilan Keskitalo 9:19 sekä Vaalan kunnan Veneheiton kylän tilojen Kalliokaarre 25:16 ja Kallioahde 25:22 välisestä 13 päivänä huhtikuuta 1866 vahvistetun isojaontäydennyksen nro 244 kartalla kunnanrajalle merkitystä pyykistä nro 2475 ja kulkee Kestilän kunnan Kestilän kylän tilojen Keskitalo 9:19, Kallioneva 9:22, Sillankorva 9:6, Sepänkallio 9:33, Ylitalo 11:25, Iikka 11:33, Ylileiviskä 11:42, Leiviskä 10:17, Alaleiviskä 10:7, Lehtoneva 11:11, Tasala 10:5, Nevala 10:6, Arola 10:18, Heikkilä 10:19 ja Suojala 9:24 muodostaman alueen nykyisen kunnanrajan koillispuolella olevaa ulkorajaa pitkin tilan Ylileiviskä 11:42 ja Vaalan kunnan Veneheiton kylän tilan Tervo 27:5 väliseen edellä mainitulla kartalla kunnanrajalle merkittyyn pyykkiin nro 2454.

4. Vaalan kunnan Veneheiton kylän tilojen Yli-Tervo 27:2, Tervo 27:5, Pajula 27:4 ja Lehto II 27:9 halki ja saman kylän tilan Lepikko 24:7 itärajaa pitkin kulkeva raja muutetaan siten, että uusi raja alkaa tilan Lepikko 24:7 ja Kestilän kunnan Kestilän kylän tilan Kärppälä 7:13 välisestä 21 päivänä huhtikuuta 1868 rekisteröidyn isojakotoimituksen nro 326 kartalla kunnanrajalle merkitystä pyykistä nro 2877 ja kulkee tilojen Lepikko 24:7, Leppiaro 24:6, Yli-Tervo 27:2, Lehto II 27:9 ja Pajula 27:4 muodostaman alueen nykyisen kunnanrajan länsipuolella olevaa ulkorajaa pitkin sanotulla kartalla kunnanrajalle merkittyyn tilojen Pajula 27:4, Tervo 27:5 ja Kestilän kunnan Kestilän kylän tilan Ylileiviskä 11:42 väliseen pyykkiin nro 2883, josta se jatkuu tilojen Tervo 27:5 ja Yli-Tervo 27:2 muodostaman alueen nykyisen kunnanrajan länsipuolella olevaa ulkorajaa pitkin edellä mainitulla kartalla kunnanrajalle merkittyyn tilan Yli-Tervo 27:2 ja Kestilän kunnan Kestilän kylän tilan Ylitalo 11:25 väliseen pyykkiin nro 2885.

5. Vaalan kunnan Veneheiton kylän tilojen Rajala 24:2 ja Lehto 24:9 halki kulkeva raja muutetaan siten, että uusi raja alkaa tilan Lehto 24:9 ja Kestilän kunnan Kestilän kylän tilan Välitalo 11:15 välisestä 21 päivänä huhtikuuta 1868 maarekisteriin merkityn isojakotoimituksen nro 326 kartalla kunnanrajalle merkitystä pyykistä nro 187 ja kulkee edellä mainittujen tilojen muodostaman alueen nykyisen kunnanrajan lounaispuolella olevaa ulkorajaa pitkin sanotulla kartalla kunnanrajalle merkittyyn tilan Lehto 24:9 ja Kestilän kunnan Kestilän kylän tilan Järvenräme 7:36 väliseen pyykkiin nro 5.

6. Vaalan kunnan Veneheiton kylän tilan Navettarimpi 24:8 halki kulkeva raja muutetaan siten, että uusi raja alkaa edellä mainitun tilan ja Kestilän kunnan Mulkuan kylän tilan Navettakangas 56:4 välisestä maarekisteriin 21 päivänä huhtikuuta 1868 merkityn isojakotoimituksen nro 326 kartalla kunnanrajalle merkitystä pyykistä nro 193 ja kulkee tilojen Navettarimpi 24:8 ja Lepikko 24:7 muodostaman alueen nykyisen kunnanrajan lounaispuolella olevaa ulkorajaa pitkin sanotulla kartalla kunnanrajalle merkittyyn tilan Navettarimpi 24:8 sekä Kestilän kunnan Mulkuan kylän tilan Navettasuo 56:1 ja Kestilän kunnan Kestilän kylän yhteisen alueen 878:9 väliseen pyykkiin nro 2745.

7. Kestilän kunnan Mulkuan kylän tilan Alirahikkala 76 ja Vaalan kunnan Veneheiton kylän talon nro 5 yhteisen alueen 878:4 halki kulkeva raja muutetaan siten, että uusi raja alkaa edellä mainitun tilan sanottua yhteistä aluetta ja Kestilän kunnan Mulkuan kylän tilaa Vesala 21:18 vastaan pyykkivälillä nro 1807 ja nro 1808 olevan rajan ja kunnanrajan leikkauspisteestä ja kulkee tilan Alirahikkala 76 entisen kunnanrajan pohjoispuolella olevaa rajaa pitkin edellä mainittujen tilojen ja yhteisen alueen väliseen kunnanrajalla olevaan pyykkiin nro 194. Uudelleen uusi kunnanraja alkaa tilan Alirahikkala 76 ja edellä mainitun yhteisen alueen välisestä kunnanrajalla olevasta pyykistä nro 1801 ja kulkee tilan Alirahikkala 76 entisen kunnanrajan pohjoispuolella olevaa rajaa pitkin sanottua yhteistä aluetta vastaan pyykkivälillä nro 1804 ja nro 1799 olevan rajan ja kunnanrajan leikkauspisteeseen, josta se jatkuu edellä mainitun yhteisen alueen entisen kunnanrajan eteläpuolella olevaa rajaa pitkin sanotun yhteisen alueen ja Kestilän kunnan Kestilän kylän tilan Halsila 96:2 kunnanrajalla olevaan pyykkiin nro 167a.

2 §

Kestilän kunnasta siirretään Vaalan kuntaan seuraavat tilat, tilanosat ja alueet:

1. Veneheiton kylästä kokonaan tila Leppiaro 24:6 sekä osa tiloista Rajala 24:2, Lepikko 24:7, Navettarimpi 24:8, Lehto 24:9, Yli-Tervo 27:2, Pajula 27:4, Tervo 27:5 ja Lehto II 27:9;

2. Kestilän kylästä osa tilasta Ylisuvanto 1:45; sekä

3. osa Kestilän jakokunnan yhteistä vesialuetta Neittävänjoessa, osa Veneheiton kylän talon nro 5 yhteistä aluetta 878:4 ja edellä mainittujen tilojen ja tilanosien alueella olevat yleiset alueet.

3 §

Vaalan kunnasta siirretään Kestilän kuntaan seuraavat tilat, tilanosat ja alueet:

1. Kestilän kylästä kokonaan tilat Lehtoneva 11:11 ja Sikosaari 27:9 sekä osa tiloista Ylisuvanto 1:52, Sillankorva 9:6, Keskitalo 9:19, Kallioneva 9:22, Suojala 9:24, Sepänkallio 9:33, Sepäntalo 9:34, Tasala 10:5, Nevala 10:6, Alaleiviskä 10:7, Leiviskä 10:17, Arola 10:18, Heikkilä 10:19, Ylitalo 11:25, Iikka 11:33 ja Ylileiviskä 11:42;

2. Mulkuan kylästä osa tilasta Alirahikkala 76; sekä

3. osa Kestilän jakokunnan yhteistä vesialuetta Neittävänjoessa ja Veneojassa.

4 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1990

Ministeri
Toivo T. Pohjala

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Päivi Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.