632/1990

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1990

Liikenneministeriön päätös televerkkojen liikenteellisestä aluejaosta

Liikenneministeriö on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 20§:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtakunnan alue jakautuu teleliikennettä varten teleliikennealueisiin ja paikallisliikennealueisiin.

2 §

Teleliikennealueet muodostuvat verkkoryhmistä seuraavasti:

Ahvenanmaan teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmästä 28;

Hämeen teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 10, 16, 17, 18, 19, 31, 32 lukuunottamatta Huittisten Puhelin Oy:n toimilupa-aluetta, 33, 34, 35, 36 ja 37;

Keski-Suomen teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 41, 42, 43, 44, 45, 46 ja 47;

Kuopion teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 71, 72, 77, 78 ja 79;

Kymen teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 51, 52, 53, 54 sekä Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kunnista verkkoryhmästä 57;

Lapin teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 60, 692, 693, 694, 695, 696, 697 ja 698;

Mikkelin teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 55, 56, 57 lukuunottamatta Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kuntia, 58 ja 59;

Oulun teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ja 89;

Pohjois-Karjalan teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 73, 74, 75 ja 76;

Turun ja Porin teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 38 ja 39 sekä Huittisten Puhelin Oy:n toimilupa-alueesta verkkoryhmästä 32;

Uudenmaan teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 0, 11, 12, 13, 14 ja 15; sekä

Vaasan teleliikennealue, joka muodostuu verkkoryhmistä 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ja 68.

3 §

Nykyinen liikenneministeriön 14 päivänä helmikuuta 1979 vahvistama verkkoryhmäjako säilytetään ennallaan huomioon ottaen siihen vahvistamisen jälkeen tehdyt muutokset. Verkkoryhmäjako lakkaa olemasta voimassa 1 päivänä tammikuuta 1997.

4 §

Verkkoryhmät ovat Posti- ja telelaitoksen televerkon paikallisliikennealueita. Toimiluvan alaisen telelaitoksen paikallisliikennealue on sen toimilupa-alue.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990. Tällä päätöksellä kumotaan 31 päivänä toukokuuta 1989 annettu liikenneministeriön päätös televerkkojen liikenteellisestä aluejaosta (559/89).

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1990

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Vanhempi hallitussihteeri
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.