629/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1990

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pudasjärven ja Puolangan kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Pudasjärven kunnasta siirretään Puolangan kuntaan seuraavat tilanosat ja alueet:

1) Askankylän kylästä entisen kunnanrajan pohjoispuolella olevat osat tilojen Perälä 7:6 ja Lantto 7:11 Rytisuon palstoista, entisen kunnanrajan pohjoispuolella oleva osa tilan Rajala 8:2 kotipalstasta, tilan Askanmäki 10:10 Iso-oriin palsta, entisen kunnanrajan pohjoispuolella olevat osat tilojen Uusi-Askanmäki 10:28 ja Kiviharju 10:34 Askanjoen palstoista ja entisen kunnanrajan pohjoispuolella olevat osat tilojen Koivulehto 38:1 ja Rajula 38:5 Rytisuon palstoista;

2) Suolijärven kylästä entisen kunnanrajan luoteispuolella oleva osa tilan Niskala 10:2 Mustanrannan palstasta; sekä

3) tiealueyksiköt 895:0:78 ja 896:3:1, entisen kunnanrajan luoteispuolella Pienellä Karkiasuolla oleva osa 26 päivänä helmikuuta 1980 Puolangan kunnan valtionmaahan liitetystä alueesta sekä muut edellä mainittujen tilanosien alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet.

2 §

Puolangan kunnasta siirretään Pudasjärven kuntaan Korpisen kylästä entisen kunnanrajan itäpuolella oleva osa tilan Koivuranta 9:50 Huosioislammen palstasta.

3 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1990

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Päivi Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.