623/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Kouvolan kaupungin ja Valkealan kunnan välillä

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 1 momentin nojalla sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Kouvolan kaupungin ja Valkealan kunnan välisen rajan sijainti muutetaan eräiltä osin seuraavasti:

A. Tyttilammen alueella Kouvolan ja Valkealan uusi raja alkaa kuntien väliseltä vanhalta rajalta Saarennon kylään kuuluvan Rinteen tilan 5:236 pyykistä n:o 10, josta se Rinteen tilan ja Parosen tilan 5:221 rajoja seuraten johtaa pääsääntöisesti pohjoiseen aina Parosen tilan pyykkiin n:o 34. Tästä raja jatkuu suoraviivaisesti pyykkiin n:o 114, sitten Parosen tilan rajoja pitkin pyykkiin n:o 148, edelleen suoraviivaisesti pyykkiin n:o 144 ja siitä Parosen tilan rajaa seuraten pyykkiin n:o 145. Pyykiltä n:o 145 raja jatkuu pohjoiseen pakkolunastusyksikön Valtion alue 5:209 ja tilan Paronen 5:221 rajoja pitkin pyykkiin n:o 148, siitä suoraviivaisesti pyykkiin n:o 18 ja edelleen Parosen tilan sekä Petkelmäen tilan 48 rajoja pitkin maantien 0:370 reunassa olevaan rajapisteeseen n:o 25. Pisteestä n:o 25 raja kääntyy koilliseen ja em. maantien kaakkoisreunaa seuraten johtaa Mikkolan tilan 14:177 pyykkiin n:o 131, jossa se kääntyy lounaaseen ja johtaa Mikkolan tilan rajaa pitkin pyykkiin n:o 2. Tästä raja kääntyy kaakkoon ja johtaa Juutilan tilan 14:155 rajaa pitkin pyykkiin n:o 1, siitä suoraviivaisesti pyykkiin n:o 1 ja edelleen Juutilan tilan rajaa pitkin pyykkiin n:o 2. Pyykiltä n:o 2 raja kääntyy koilliseen ja Peltolan tilan 14:180 rajaa seuraten johtaa maantien 0:370 reunassa olevaan pyykkiin n:o 15, jossa se kääntyy itään ja em. maantien eteläreunaa seuraten johtaa valtatien 0:15 reunassa olevaan pyykkiin n:o 117. Tästä raja kääntyy etelään ja valtatien 0:15 länsireunaa seuraten johtaa tiealueen paaluun n:o 71 kuntien välisellä vanhalla rajalla.

B. Tykkimäen alueella Kouvolan ja Valkealan välinen uusi raja alkaa kuntien väliseltä vanhalta rajalta Saarennon kylään kuuluvan Paakkolankankaan tilan 11:57 pyykistä n:o 190 ja kulkee Paakkolankankaan tilan rajaa koilliseen pyykkiin n:o 189. Pyykillä n:o 189 raja kääntyy kaakkoon ja talojen n:ot 11 ja 3 välistä rajaa pitkin johtaa pisteeseen, joka sijaitsee Männistön tilan 3:51 kaakkoisrajan 4-3 jatkeella. Tästä raja johtaa suoraviivaisesti koilliseen Männistön tilan rajaa 4-3 ja sen jatketta pitkin aina Heinolan tilan 3:63 rajalle, jossa se kääntyy jälleen kaakkoon ja Heinolan tilan rajaa pitkin johtaa pyykkiin n:o 10. Pyykistä n:o 10 raja jatkuu suoraviivaisesti Koivumäen tilan 3:70 pyykkiin n:o 13, josta se Koivumäen tilan ja Honkaojan tilan 44 rajoja seuraten johtaa rautatiealueen pyykkiin n:o 27. Tästä raja kääntyy länteen ja rautatiealueen pohjoisreunaa pitkin johtaa pyykkiin n:o 181, jossa se yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

C. Ojamaan alueella Kouvolan ja Valkealan välinen uusi raja alkaa kuntien väliseltä vanhalta rajalta Kouvolan kylään kuuluvan Korpin tilan 7:201 pyykistä n:o 76 ja johtaa lounaaseen aluksi talojen n:ot 7 ja 15 välistä rajaa ja sen jatketta sekä myöhemmin talojen n:ot 1 ja 15 välistä rajaa pitkin aina Styrmanin tilan 15:65 rajapisteeseen n:o 52. Tästä raja kääntyy aluksi kaakkoon ja myöhemmin lounaaseen ja kulkee tilojen Styrman 15:65 ja Styrman 15:96 rajoja pitkin pisteeseen, joka sijaitsee Kuusela II -tilan 15:95 lounaisrajan 2-3 jatkeella. Tästä raja johtaa suoraviivaisesti luoteeseen Kuusela II -tilan pyykkiin n:o 3, jossa se kääntyy lounaaseen ja kulkee pitkin Styrmanin tilan 15:96 rajaa ja sen jatketta kunnes leikkaa Ratatien tilan 32:4 lounaisrajan. Leikkauspisteestä raja kääntyy kaakkoon ja johtaa Ratatien tilan rajaa pitkin Vuokkomäen tilan 15:81 pyykkiin n:o 1. Pyykistä n:o 1 raja kääntyy lounaaseen ja Vuokkomäen tilan ja Nikulan tilan 15:94 rajoja noudattaen kulkee pisteeseen, joka sijaitsee 160 m:n päässä pyykistä n:o 14 Nikulan tilan rajalla 14-13. Tästä pisteestä raja johtaa suorana linjana luoteeseen Huovila 2 -tilan 1:138 pyykkiin n:o 15, jossa se yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

D. Alakylän alueella Kouvolan ja Valkealan uusi raja alkaa kuntien väliseltä vanhalta rajalta Kouvolan kylään kuuluvan Savolaisen tilan 4:172 pyykistä n:o 28, josta se Savolaisen tilan rajoja seuraten johtaa lounaaseen maantien 0:367 paaluun n:o 129. Tästä raja jatkuu Kyöperin tilan 4:147 pyykin n:o 146 kautta pyykkiin n:o 165. Pyykistä n:o 165 raja kääntyy kaakkoon ja kohtaa Ylätalon tilan 2:104 ja Mäkelän tilan 2:108 välisen rajan suorakulmaisesti. Tästä pisteestä raja kääntyy jälleen lounaaseen ja kulkee Ylätalon tilan rajaa pitkin rajapisteeseen n:o 11, josta edelleen rajapisteen n:o 7 kautta pyykkiin n:o 7. Pyykistä n:o 7 raja jatkuu aluksi etelään ja myöhemmin lounaaseen ja tilojen Rauhala 2:69 ja Kymenranta 2:65 rajoja ja niiden jatketta noudattaen johtaa Kymijokeen Elimäen kunnan vastaiselle rajalle. Tästä Kouvolan uusi raja kääntyy luoteeseen ja kulkee Elimäen kunnan rajaa pitkin pyykkiin n:o 77, jossa se yhtyy Kouvolan vanhaan rajaan.

2 §

Valkealan kunnasta siirretään Kouvolan kaupunkiin:

1) Seuraavat kiinteistöt kokonaan:

Jokelan kylästä:

Valtion alue 3:45, Metsälä 3:49 ja Utumäki 4:67.

Kouvolan kylästä:

Kuja 1:100, Ojala 1:131, Murto 1:133, Murto 1:161, Anodimaadoituskentän alue 1:164, Maijanaro 2:56, Kymenranta 2:65, Rauhala 2:69, Kustaala 2:109, Sylvilä 2:110, Valoranta 3:22, Salmela 3:94, Puroniemi 3:125, Kulmala 3:155, Sudenaho 3:168, Kaivopelto 4:21, Peltola 4:25, Kaivola 4:112, Kujala 4:145, Kyöperi 4:147, Koivikko 4:161, Sirkkula 4:164, Kolmio 4:166, Juhola 4:180, Paavola 4:181, Rantala 5:60, Purola 5:62, Jussila 5:71, Massala 5:72, Rantapelto 5:77, Vataja 6:200, Markkula 6:204, Valtion rautatiealue 7:135, Valtion rautatiealue 7:136, Kouvolan-Inkeroisten radan kaksoisraidetta varten 7:185, Kouvolan-Inkeroisten radan kaksoisraidetta varten 7:186, Korpinpelto 7:198, Korppi 7:201, Jokitörmä 8:54, Ristola 8:78, Haavisto 8:85, Saarela III 8:92, Pekkala 8:94, Saarela V 8:95, Ahola 8:96, Mattila 8:97, Ollila 8:98, Peltola 8:99, Immola 9:230, Linjapelto 9:235, Hanskila 9:238, Metsäranta 11:91, Saarela 2 11:120, Kouvonranta 11:121, Vähätalo 11:122, Untola 11:124, Ahola 11:125, Isohiisi 11:127, Rantasutela 11:128, Saarela III 12:83, Ahola 12:88, Kuusela II 15:95, Mikkolanpiha 31:7, Mikkola 31:8, Holma 42, Ristola 43 ja Saarela 6 44.

Saarennon kylästä:

Koivumäki 3:70, Valtion alue 5:209, Rinne 5:236, Vahtermäki 10:44, Kaatola 11:31, Soratuote I 11:44, Soratuote II 11:46, Paakkolankangas 11:57, Valtion alue 14:145, Valtion alue 14:146, Valtion alue 14:147, Nurminiitty 14:149, Peltokolmio 14:161, Mutamaa 34:3, Sopala 36, Kanervisto 37, Vesala 38, Laurila 39, Uutela 40, Sahala 41 ja Honkaoja 44.

2) Seuraavien kiinteistöjen osat:

Jokelan kylästä:

Ahola 3:18, Harju 3:44, Suur-Askola 3:51, Suomela 4:101, Tynnilä 7:70, Arvilantalo 18:30 ja Jokela 32.

Kouvolan kylästä:

Niilola 1:94, Pikku-Huovila 1:105, Huovila 2 1:138, Kossila 1:141, Vikman 1:149, Huovila 2 1:150, Priha 1:153, Niilola 1:162, Kinni I 1:168, Kinni 1:169, Aunela 2 2:99, Ylätalo 2:104, Tommola 4:152, Savolainen 4:172, Rantala 6:162, Tommola 7:194, Tommola 7:196, Rautatiealue 7:197, Vesanen 7:200, Laurila 8:83, Perintö 9:219, Kinni 9:225, Vierula 9:227, Maunola 9:232, Lahtela 11:70, Saarela 4 11:115, Sutela 11:129, Jaakkola 12:69, Koivikkoaho 12:78, Mäkelä 12:80, Jaakkola 12:82, Styrman 15:65, Vuokkomäki 15:81, Nikula 15:94, Styrman 15:96, Metsäpelto 31:2, Kurvi 31:11, Ratatie 32:4 ja Erkkilä 41.

Saarennon kylästä:

Heinola 3:63, Paronen 5:221, Kosenoja 6:56, Ulanen 6:58, Horo 10:43, Juutila 14:155, Mikkola 14:177, Peltola 14:180, Hietamäki 31, Alatalo 34:4 ja Petkelmäki 48.

3) Seuraavien yleisten teiden osat:

valtatie 0:6, valtatie 0:15 ja maantie 0:367.

4) Seuraavat alueet:

Jokelan kylästä:

kokonaan yhteinen vesialue 876:1 (Kalalammen pohjoisosa).

Kouvolan kylästä:

a) kokonaan yhteiset vesialueet 876:9 ja 876:14 sekä osa yhteisistä vesialueista 876:5, 876:6, 876:7 ja 876:15 (Kymijoki);

b) kokonaan yhteiset maa-alueet 878:25 ja 878:26 (venevalkamat Kymijoen rannassa).

Saarennon kylästä:

a) kokonaan yhteinen vesialue 876:1 (Tyttilampi);

b) kokonaan yhteinen maa-alue 878:5 (suopalstat Tyttilammen rannalla).

3 §

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Ministeri
Toivo T. Pohjala

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Päivi Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.