622/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus kemikaalineuvottelukunnasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 62§:n nojalla:

1 §
Asettaminen

Valtioneuvosto asettaa sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan kemikaalineuvottelukunnan.

2 §
Tehtävät

Kemikaalineuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää kemikaalivalvontaa ja viranomaisten välistä yhteistyötä;

2) seurata ja edistää kemikaaleja koskevaa kansainvälistä yhteistyötä;

3) sovittaa yhteen kemikaalirekisterin osarekisterien toimintaa niiden yhteiskäytön varmistamiseksi;

4) seurata kemikaaleja koskevaa kehitystä ja kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevaa tutkimusta;

5) tehdä esityksiä ja aloitteita kemikaaleja koskevan lainsäädännön sekä kemikaaleja koskevan tutkimus-, koulutus-, valistus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi;

6) antaa lausuntoja; sekä

7) hoitaa muut sosiaali- ja terveysministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön tai ympäristöministeriön neuvottelukunnalle antamat valmistelutehtävät.

3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnassa tulee olla ainakin kemikaalivalvonnan kannalta keskeisten viranomaisten sekä kaupan, teollisuuden ja työntekijöiden keskeisten järjestöjen edustajat.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, määrää sosiaali- ja terveysministeriö saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta kuin asianomainen jäsen tai varajäsen on määrätty hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnalla voi olla päätoiminen sihteeri, jonka ottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1990.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.