616/1990

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 9§:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista koulutuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt muuttaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 9§:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista koulutuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (838/84) 1§:n 2 momentin näin kuuluvaksi:

1 §

Vastaavaksi koulutukseksi niihin päiväkodin hoito- ja kasvatustehtäviin, joissa edellytetään päivähoitajan tai lastenhoitajan koulutusta, hyväksytään:

1) ammattikasvatushallituksen hyväksymän opetussuunnitelman mukainen päiväkotiapulaisen koulutus edellyttäen, että henkilö on sen lisäksi toiminut vähintään kolme vuotta päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä;

2) kodinhoitajan koulutus edellyttäen, että henkilö on toiminut vähintään kolme vuotta päiväkodissa tai lastenkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä;

3) kehitysvammaistenhoitajan tai vajaamielishoitajan koulutus kehitysvammaisten lasten erityisryhmässä toimivalta henkilöltä; sekä

4) Ruotsissa suoritettu kaksivuotinen lastenhoitajakoulutus tai sellainen yksivuotinen lastenhoitajakoulutus, joka perustuu vähintään kaksivuotiseen lukiokoulutukseen tai muutoin hankittuihin vastaaviin tietoihin edellyttäen, että näitä koulutuksia on täydennetty Suomen lasten päivähoitoa koskevan lainsäädännön osalta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1990

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Vt. ylitarkastaja
Pekka Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.