610/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (424/88) 4§, 5§ ja 6§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

4 §

Menot ryhmitellään tulo- ja menoarviossa pääluokkiin seuraavasti:

Tasavallan presidentti

Eduskunta

Valtioneuvosto

Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Oikeusministeriön hallinnonala

Sisäasiainministeriön hallinnonala

Puolustusministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Opetusministeriön hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Liikenneministeriön hallinnonala

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Työministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonala

Valtionvelka.

5 §

Liiketoimintaa harjoittavien valtion virastojen ja laitosten käyttömenoihin luetaan niiden käyttötaloudesta aiheutuvat menot kuten palkat, eläkemaksut, sosiaaliturvamaksut, toimistomenot, raaka- ja tarveainemenot sekä verot. Käyttömenot voidaan merkitä tulo- ja menoarvioon bruttomääräisinä sarakkeen ulkopuolelle. Sarakkeeseen merkitään tällöin käyttötalouden lisärahoitustarve sekä sijoitusmenot.

6 §

Kulutusmenoihin luetaan valtion palveluksessa olevan henkilöstön palkkaukset, muut palkkiot, sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, tavaroiden ja palvelusten ostomenot, puolustusvoimien hankintamenot sekä sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston, jotka ovat arvoltaan vähäisiä tai joiden taloudellinen pitoaika on lyhyt, hankintamenot sekä muut sellaiset valtion toiminnasta johtuvat tai toimintaan liittyvät menot, mikäli niitä ei ole luettava siirto- tai sijoitusmenoihin.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.