609/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja maanpuolustusalueisiin

Puolustusministerin esittelystä säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain 5§:n nojalla, sellaisena kuin se on 8 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (494/90):

1 §

Puolustusvoimien tehtäviä varten maa jaetaan sotilaslääneihin ja lähinnä poikkeusolojen varalta muodostettaviin maanpuolustusalueisiin niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Sotilasläänejä ovat:

1) Helsingin sotilaslääni, joka käsittää Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit;

2) Uudenmaan sotilaslääni, joka käsittää Uudenmaan läänin Helsingin sotilasläänin aluetta lukuun ottamatta;

3) Hämeen sotilaslääni, joka käsittää Hämeen läänin;

4) Turun ja Porin sotilaslääni, joka käsittää Turun ja Porin läänin ja Ahvenanmaan läänin;

5) Vaasan sotilaslääni, joka käsittää Vaasan läänin;

6) Kymen sotilaslääni, joka käsittää Kymen läänin;

7) Mikkelin sotilaslääni, joka käsittää Mikkelin läänin;

8) Pohjois-Karjalan sotilaslääni, joka käsittää Pohjois-Karjalan läänin;

9) Kuopion sotilaslääni, joka käsittää Kuopion läänin;

10) Keski-Suomen sotilaslääni, joka käsittää Keski-Suomen läänin;

11) Oulun sotilaslääni, joka käsittää Oulun läänin; sekä

12) Lapin sotilaslääni, joka käsittää Lapin läänin.

3 §

Maanpuolustusalueita ovat:

1) pohjoinen maanpuolustusalue, joka käsittää Oulun ja Lapin sotilasläänin;

2) läntinen maanpuolustusalue, joka käsittää Helsingin, Uudenmaan, Hämeen, Turun ja Porin sekä Vaasan sotilasläänin; sekä

3) itäinen maanpuolustusalue, joka käsittää Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Keski-Suomen sotilasläänin.

4 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan maan jakamisesta sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin 28 päivänä tammikuuta 1977 annettu asetus (120/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.