606/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990.

Asetus työvoimatoimikunnasta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työvoimatoimikunnasta 5 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (689/84) 2§:n 1 momentti ja 3§:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa sosiaalivakuutustoimikuntaa ja työttömyyskassaa sitova lausunto työttömyysturvalain 4§:ssä ja 13§:n 2 momentissa säädettyjen työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä, jollei ole kysymys siitä, voidaanko yrittäjän katsoa olleen 13§:n 2 momentissa säädetyllä tavalla työmarkkinoilla, jolloin sitovan lausunnon antaa työvoimatoimikunta. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 5§:n 1 momentin 3, 8 ja 10 kohdassa sekä 2 momentissa ja 7-11§:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä.


3 §

Työvoimatoimikunnassa on puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä ja heillä kullakin enintään kolme henkilökohtaista varamiestä. Puheenjohtajana ja hänen varamiehinään toimivat työvoimapiirin toimiston määräämät työvoimatoimiston virkamiehet. Muut jäsenet, joista puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä, sekä heidän varamiehensä nimeää työvoimapiirin toimisto paikallisesti edustavimpien työmarkkinajärjestöjen esityksestä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.