597/1990

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Laki teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan teollisuudelle ympäristönsuojeluinvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun lain (609/73) 2§:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (812/81), sekä

muutetaan 1§, 2§:n 2 ja 4 momentti, 3§ ja 4§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 3§ sekä 4§:n 1 momentti 25 päivänä huhtikuuta 1984 annetussa laissa (319/84) ja 2§:n 2 ja 4 momentti mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa, seuraavasti:

1 §

Teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten vesiensuojelu- ja ilmansuojeluinvestointien sekä jätteiden hyödyntämisinvestointien (ympäristönsuojeluinvestoinnit) rahoittamiseen myönnettyjen luottojen vakuudeksi Valtiontakuukeskus voi myöntää valtiontakauksia siten kuin tässä laissa säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valtiontakauksia voidaan antaa yrityksen koosta riippumatta. Takausta annettaessa on kiinnitettävä huomiota ympäristönsuojeluinvestoinneista johtuvien toimenpiteiden tehokkuuteen ja kannattavuuteen.

2 §

Valtiontakaus annetaan omavelkaisena takauksena ja yleensä vakuutta vaatimatta.


Valtiontakuukeskus voi kuitenkin vaatia takausluotolle annettavaksi hyväksymänsä vakuuden.

3 §

Ennen valtiontakauksen myöntämistä Valtiontakuukeskuksen on hankittava vesi- ja ympäristöhallituksen lausunto investoinnin tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta vesiensuojelun edistämisen kannalta tai lääninhallituksen lausunto ilmansuojelun ja jätteiden hyödyntämisen edistämisen kannalta.

4 §

Vesi- ja ympäristöhallituksen asiana on valvoa vesiensuojeluinvestointien ja lääninhallituksen muiden ympäristönsuojeluinvestointien toteutusta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Hallituksen esitys 55/90
Valtiovarainvaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 58/90

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.