564/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan kasvatustieteellisista tutkinnoista ja opinnoista 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (530/78) 2§:n 3 momentti, 36 a§ ja 44§:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1092/87), sekä

muutetaan 1§:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa, näin kuuluvaksi:

1 §

Kasvatustieteellisiä opintoja ovat:


2) Åbo Akademi -nimisen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa järjestettävä ammatillisten oppilaitosten ruotsinkielinen opettajankoulutus, josta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.