553/1990

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1990

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 5§:n 1 momentin 10 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1241/88), määrännyt:

1 §

Ennakonpidätys on toimitettava verohallituksen erikseen määräämien perusteiden mukaan:

1) Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle tahi työttömän palkanneelle luonnolliselle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ja ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle henkilölle ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/69) nojalla maksettavasta vastaavasta tuesta;

2) kunnan maksamasta muusta lapsen kotihoidon tuesta kuin ennakkoperintälain 5§:n 6 kohdassa tarkoitetusta lapsen kotihoidon tuesta;

3) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja ansion menetyksestä maksettavasta korvauksesta;

4) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettavasta erityiskorvauksesta.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990 ja sillä kumotaan 5 päivänä tammikuuta 1989 annettu päätös (66/89) siihen 15 päivänä helmikuuta 1990 annetulla päätöksellä (212/90) tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Markku Hirvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.