545/1990

Annettu Helsingissä päivänä kesäkuuta 1990

Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 12 a ja 15§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun yrittäjien eläkeasetuksen (668/69) 12 a§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa asetuksessa (942/72), ja

lisätään 12 a§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1972 annetulla asetuksella sekä 31 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla asetuksilla (109 ja 1134/85), uusi 4 momentti sekä 15§:ään siitä mainitulla 31 päivänä tammikuuta 1985 annetulla asetuksella kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti:

12 a §

Leskeneläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle solmimastaan avioliitosta. Jos lapseneläkettä saava lapsi annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle, lapsen ottovanhemmat ovat velvolliset ilmoittamaan ottolapseksi ottamisesta eläkelaitokselle.

15 §

Jos kahden edunjättäjän jälkeen lapseneläkettä saavalle lapselle myönnetään lapseneläke oman vanhemman jälkeen, lakkaa muun edunjättäjän jälkeen myönnetty lapseneläke siitä ajankohdasta, josta oman vanhemman jälkeen myönnettävä lapseneläke alkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990 ja sitä sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.