543/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 14 a§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa asetuksessa (940/72),

muutetaan 8§, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (642/66), ja

lisätään 14 a§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1972 annetulla asetuksella sekä 31 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla asetuksilla (107 ja 1131/85), uusi 4 momentti ja 18§:ään siitä mainitulla 31 päivänä tammikuuta 1985 annetulla asetuksella kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti:

8 §

Työkyvyttömyyseläkettä voidaan vähentää, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallisesti.

14 a §

Leskeneläkkeen saajan on ilmoitettava eläkelaitokselle solmimastaan avioliitosta. Jos lapseneläkettä saava lapsi annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle, lapsen ottovanhempien on ilmoitettava ottolapseksi ottamisesta eläkelaitokselle.

18 §

Jos kahden edunjättäjän jälkeen lapseneläkettä saavalle lapselle myönnetään lapseneläke oman vanhemman jälkeen, lakkaa muun edunjättäjän jälkeen myönnetty lapseneläke siitä ajankohdasta, josta oman vanhemman jälkeen myönnettävä lapseneläke alkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990 ja sitä sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.