538/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus työttömyysturvaetuuksien korottamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain 25§:n nojalla, sellaisena kuin se on 27 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (226/87):

1 §

Työttömyysturvalain 14§:n 1 momentissa mainitun 190 markan tulorajan sijasta sovelletaan 280 markkaa, 3 momentissa mainitun 3 500 markan tulorajan sijasta sovelletaan 5 150 markkaa ja 4 momentissa mainitun 400 markan tulorajan sijasta sovelletaan 590 markkaa.

2 §

Työttömyysturvalain 19§:n 1 momentissa mainitun 650 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 700 markkaa.

3 §

Työttömyysturvalain 21§:n 2 momentissa mainitun 650 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 700 markkaa.

4 §

Työttömyysturvalain 22§:ssä mainitun peruspäivärahan täyden määrän 97 markan sijasta sovelletaan 105 markkaa.

5 §

Työttömyysturvalain 24§:ssä mainitun lapsikorotuksen 15 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 22 markkaa, 22 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 32 markkaa ja 28 markan markkamäärän sijasta sovelletaan 41 markkaa.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990 ja sitä sovelletaan etuuksiin, jotka kohdistuvat aikaan asetuksen voimaantulosta alkaen.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyysturvaetuuksien korottamisesta 2 päivänä kesäkuuta 1989 annettu asetus (516/89).

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.