527/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus kauppakorkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan kauppakorkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä 25 päivänä maaliskuuta 1988 annetun asetuksen (269/88) 18§:n 2 momentti ja 20§:n 1 momentti sekä

lisätään 11§:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti siirtyy 2 momentiksi, sekä 20§:ään uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

11 §

Erikoistutkijalta vaaditaan virkaan soveltuva lisensiaatin tutkinto. Erikoistutkijan virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erinomaisen hyvin perehtynyt viran alaan.


18 §

Kirjastosihteeriltä vaaditaan joko kirjastoalan opistoasteen tutkinto tai muu virkaan soveltuva koulutus ja kokemus kirjastoalan tehtävistä.

20 §

Apulaissihteeriltä, korkeakoulusihteeriltä, tutkimussihteeriltä, suunnittelijalta ja opintosihteeriltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.


Tiedotussihteeriltä vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys tiedotustoimintaan.

Liikuntasihteeriltä vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1990.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.