519/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Asetus valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetun asetuksen (514/85) 2§:n 1 ja 2 momentti ja 3-6§, sellaisina kuin ne ovat, 2§:n 1 ja 2 momentti, 3§, 4§:n 4 momentti, 5§:n 4 momentti ja 6§ 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (618/89) sekä 4§:n 1, 2 ja 3 momentti ja 5§:n 1, 2 ja 3 momentti 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (659/88), näin kuuluviksi:

2 §

Maksut laboratoriossa suoritettavista siementavaranäytteiden puhtaus- ja itävyystarkastuksista ovat:

Puhtaus mk
Viljat ja herne sekä Beta- ja Brassicapeltokasvit 88,-
Nurmipalkokasvit, timotei ja rölli 163,-
Muut nurmi- ja nurmikkokasvit 325,-
Öljytavara 128,-
Muiden lajien siemenet kpl/kg 141,-
Itävyys mk
Viljat ja herne 130,-
Viljat peitattuna 135,-
Viljat ilman peittausta ja peitattuna 226,-
Viljat tetrazolium-menetelmällä 558,-
Beta- ja Brassicapeltokasvit 148,-
Nurmipalkokasvit ja timotei 122,-
Muut nurmi- ja nurmikkokasvit 175,-
Vihannes- ja koristekasvit 131,-

Maksut muista laboratoriotarkastuksista ovat:

mk
Orastuminen 131,-
Aitous, viljat ja herne 146,-
Aitous, peruna 236,-
1 000 siemenen paino 61,-
Kosteus 96,-
Kuoriutuneet siemenet 75,-
Hehtolitran paino 70,-
Hukkakauramääritys 113,-
Ohran viirutauti 146,-
Lentonoen alkiomääritys 229,-
Perunan mukuloiden taudit ja vioitukset 138,-
Perunan X-, S- ja Y-virustestaus lehdistä 400,-
Perunan Y-virustestaus mukuloista 436,-
Perunan lajitteluaste 100,-

3 §

Maksut kenttäkoeviljelyksin suoritettavista tarkastuksista ovat:

mk
Viljat ja herne 1 142,-
Nurmi-, öljy- ja vihanneskasvit 521,-
Peruna, ilman virustestausta 386,-
Peruna, virustestauksen kanssa 788,-
4 §

Siemenviljelyksen tarkastuksesta peritään perusmaksuna 278 markkaa tarkastettua viljelystä kohti ja lisämaksuna 31 markkaa tarkastetun viljelyksen kultakin täydeltä hehtaarilta.

Maanäytteen ottamisesta peruna- ja pikkuistukassipuliviljelyksiltä sekä lehtinäytteen ottamisesta perunaviljelyksiltä peritään perusmaksuna 278 markkaa tilakäynniltä ja lisämaksuna 28 markkaa viljelyksen kultakin täydeltä hehtaarilta. Jos sanottu näytteenotto tapahtuu edellä 1 momentissa tarkoitetun tarkastuksen yhteydessä, peritään siitä kuitenkin 28 markkaa hehtaarilta.

Siemenperunan ja pikkuistukassipulin varastotarkastuksesta peritään 425 markkaa tarkastettavaa näytettä kohden.

Viljelystarkastustodistuksesta ja varastotarkastustodistuksesta peritään 60 markkaa.

5 §

Siementavaran tarkastusta varten suoritettavasta näytteenotosta, lukuunottamatta siemenperunaa, peritään näytteenottomaksuna 1 markka siementavaraerän kultakin alkavalta sadalta kilolta, kuitenkin vähintään 61 markkaa siemennäytettä kohden ja vähintään 278 markkaa näytteenottokerralta. Jos näytteenotto on suoritettava kiireellisenä, siitä peritään 30 prosentilla korotettu maksu.

Siemenperunan näytteenotosta peritään 166 markkaa näytteeltä, kuitenkin vähintään 278 markkaa näytteenottokerralta. Jos näytteenotto on suoritettava kiireellisenä, siitä peritään 30 prosentilla korotettu maksu.

Siementavaran varustamisesta vakuustodistuksella sekä virallisella lyijykkeellä tai merkillä peritään 110 penniä säkiltä tai pakkaukselta, kuitenkin vähintään 278 markkaa toimituskerralta.

Jokaisesta kiinnitettävästä näytteenottotodistuksesta, vakuustodistuksesta tai lyijykkeestä peritään tarvikkeen hankintahinta lisättynä 8§:n 3 kohdan mukaisella välillisten kustannusten määrällä. Näytteenottotodistuksista ja vakuustodistuksista peritään kuitenkin vähintään 70 markkaa kauppaerältä.

6 §

Muita maksuja peritään seuraavasti:

mk
Siemenseosilmoitusten tarkastamisesta 106,-
Kansainvälisestä tarkastustodistuksesta 87,-
Kansainvälisen todistuksen hyväksymistarkastuksesta 164,-
Kirjallisesti tai muulla tavoin annetusta tarkastustodistuksen ennakkoilmoituksesta 16,-

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990. Ennen sanottua ajankohtaa valtion siementarkastuslaitokseen toimitettujen näytteiden tarkastuksista perittäviin maksuihin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.