512/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1990

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten päätös Suomen Pankin johtosäännön muuttamisesta

Eduskunnan pankkivaltuusmiehet ovat 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön (365/25) 38§:n nojalla päättäneet

kumota 16 päivänä tammikuuta 1926 annetun Suomen Pankin johtosäännön (48/26) 10 ja 11§:n sekä

muuttaa sanotun johtosäännön 7§:n, sellaisena kuin se on osittain muutettuna eduskunnan pankkivaltuusmiesten 29 päivänä maaliskuuta 1974 ja 4 päivänä helmikuuta 1986 tekemillä päätöksillä (315/74 ja 434/86), seuraavasti:

Holvien ja kassojen hoito
7 §

Johtokunnan tehtävänä on antaa määräykset ja ohjeet Suomen pankin holvien ja kassojen hoitamisesta, niiden hoitajien vastuusta sekä pankin omistamien tai sen hallussa olevien velkasitoumusten, arvopapereiden, vakuuksien sekä talletusten hoitamisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1990

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten puolesta


Erkki Pystynen puheenjohtaja


Pertti Hietala varapuheenjohtaja


Heikki T. Hämäläinen pankkivaltuusmiesten sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.