504/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 11§:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen 1§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt muuttaa työntekijäin eläkelain 11§:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun sosiaaliministeriön päätöksen (745/66) 1§:n 1 momentin 3 ja 5 kohdan näin kuuluviksi:

1 §

Eläketurvakeskuksessa saadaan työntekijäin eläkelain 11§:ssä tarkoitettuina vapaaehtoisina lisäetuina rekisteröidä jäljempänä määrätyin ehdoin seuraavat etuudet:


3) perhe-eläkkeen saamisen ehtojen laajennus siitä, mitä työntekijäin eläkelain 4§:n 5 momentissa, 4 a§:n 1-3 momentissa sekä 4 b§:n 3 momentissa on säädetty;


5) perhe-eläkkeen määrän korotus työntekijäin eläkelain 7 a, 8, 8 c-8 e ja 9§:n edellyttämästä määrästä;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Rekisteröitynä voidaan edelleen pitää ennen 1 päivää heinäkuuta 1990 voimassa ollutta perhe-eläkejärjestelyä siltä osin kuin on kysymys työntekijästä, jonka työsuhde on alkanut ennen 1 päivää tammikuuta 1992.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Nuorempi hallitussihteeri
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.