491/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 2 päivänä joulukuuta 1983 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (888/83) 14§, sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a§, 9§:ään uusi 4 kohta ja 18§:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

4 a §

Kelpoisuutena koulun oppilashuollon virkoihin vaaditaan:

1) koulukuraattorilta 2§:n 1 momentissa tarkoitettu sosiaalityöntekijän kelpoisuus;

2) koulupsykologilta psykologian kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi ylempi korkeakoulututkinto.

9 §

4) Perhepäivähoitajalta perhepäivähoitajan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä kokemus lasten hoito- ja kasvatustehtävästä.

14 §

Jos sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön virkaan ei saada henkilöä, jolla on säädetty kelpoisuus, virkaan voidaan ottaa enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan henkilö, jolla on riittäväksi katsottava koulutus ja mikäli mahdollista käytännön kokemusta kyseessä olevista tehtävistä.

18 §

Edellä 4 a§:n 1 kohdassa tarkoitettuun koulukuraattorin virkaan on edelleen kelpoinen myös sellainen henkilö, joka on 1 päivänä heinäkuuta 1990 toiminut vastaavassa virassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.