480/1990

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 52§:n 3 momentti, 124§:n 3 momentti ja 137§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä lokakuuta 1989 annetussa asetuksessa (930/89), seuraavasti:

52 §

Jos rakennuslupaa haetaan alueelle, joka sisältyy valtioneuvoston hyväksymään suojeluohjelmaan tai ympäristöministeriössä vireillä olevaan valtioneuvoston käsiteltäväksi tarkoitettuun ehdotukseen suojeluohjelmaksi, taikka alueelle, joka voimassa olevassa seutukaavassa on varattu virkistys- tai suojelualueeksi, on asiasta pyydettävä lääninhallituksen lausunto. Lausunto on annettava kuuden kuukauden kuluessa.

124 §

Jos rakennuslupaa haetaan alueelle, joka sisältyy valtioneuvoston hyväksymään suojeluohjelmaan tai ympäristöministeriössä vireillä olevaan valtioneuvoston käsiteltäväksi tarkoitettuun ehdotukseen suojeluohjelmaksi, taikka alueelle, joka voimassa olevassa seutukaavassa on varattu virkistys- tai suojelualueeksi, on asiasta pyydettävä lääninhallituksen lausunto. Lausunto on annettava kuuden kuukauden kuluessa.

137 §

Mitä 77-79, 81-83, 85, 85 a, 87, 87 a, 88, 90, 90 a, 102, 120, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 130 a, 131, 132, 132 a, 147 b ja 149 a§:ssä sekä soveltuvin osin mitä 75, 80, 84, 122, 125, 128 ja 133§:ssä on säädetty, on voimassa rakennettaessa alueelle, jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa, rakennuskaavaa tai rantakaavaa.Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä kesäkuuta 1990.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.