Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

476/1990

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös tilivirastoista

Valtiovarainministeriö on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun asetuksen (424/88) 26§:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion tulo- ja menoarviosta annetun asetuksen (424/88) 26 §:ssä tarkoitettuja tilivirastoja ovat:

Valtioneuvoston kanslia

Ulkoasiainministeriö

Oikeusministeriö

Sisäasiainministeriö

Lääninhallitukset

Väestörekisterikeskus

Helsingin poliisilaitos

Keskusrikospoliisi

Suojelupoliisi

Liikkuva poliisi

Rajavartiolaitos

Puolustusministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiokonttori

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Verohallitus

Tullihallitus

Rahapaja

Tilastokeskus

Pankkitarkastusvirasto

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Taloudellinen suunnittelukeskus

Rakennushallitus

Valtionhallinnon kehittämiskeskus

Opetusministeriö

Helsingin yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto

Joensuun yliopisto

Kuopion yliopisto

Turun yliopisto

Tampereen yliopisto

Åbo Akademi

Vaasan korkeakoulu

Lapin korkeakoulu

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu

Teknillinen korkeakoulu

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Helsingin kauppakorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Turun kauppakorkeakoulu

Sibelius-Akatemia

Teatterikorkeakoulu

Taideteollinen korkeakoulu

Valtion opintotukikeskus

Kouluhallitus

Ammattikasvatushallitus

Suomen Akatemia

Valtionarkisto

Museovirasto

Suomenlinnan hoitokunta

Valtion taidemuseo

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatilahallitus

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Metsähallitus

Maanmittaushallitus

Maatalouden tutkimuskeskus

Metsäntutkimuslaitos

Valtion margariinitehdas

Liikenneministeriö

Tiehallitus

Merenkulkuhallitus

Merentutkimuslaitos

Autorekisterikeskus

Ilmatieteen laitos

Telehallintokeskus

Ilmailuhallitus

Turun Asennuspaja

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Kuluttajavirasto

Kilpailuvirasto

Patentti- ja rekisterihallitus

Lisenssivirasto

Teknillinen tarkastuskeskus

Geologian tutkimuskeskus

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Teknologian kehittämiskeskus

Matkailun edistämiskeskus

Valtion hankintakeskus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tapaturmavirasto

Sosiaalihallitus

Lääkintöhallitus

Kansanterveyslaitos

Säteilyturvakeskus

Työministeriö

Työsuojeluhallitus

Ympäristöministeriö

Vesi- ja ympäristöhallitus

Asuntohallitus

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990 kuitenkin siten, että tätä päätöstä sovelletaan valtion taidemuseoon 1 päivästä syyskuuta 1990 alkaen ja Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen 1 päivästä lokakuuta 1990 alkaen sekä Taloudelliseen suunnittelukeskukseen 30 päivään syyskuuta 1990 saakka.

Tällä päätöksellä kumotaan tilivirastoista 14 päivänä joulukuuta 1989 annettu valtiovarainministeriön päätös (1169/89).

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 1990

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Kirsti Vallinheimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.