472/1990

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1990

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

kumonnut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 7 luvun 11§:n, 8 luvun 2§:n 3 momentin ja 9 luvun 2 ja 3§:n, näistä 7 luvun 11§:n ja 8 luvun 2§:n 3 momentin sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (621/89),

muuttanut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 2 luvun 2 ja 6§:n, 3 luvun 1§:n 2 momentin ja 2§:n, 4 luvun 4§:n, 6 luvun 6 ja 7§:n, 7 luvun 10§:n, 8 luvun otsikon ja 2§:n 1 momentin sekä 9 luvun 1§:n, näistä 2 luvun 2 ja 6§:n sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (344/86), 6 luvun 6§:n sellaisena kuin se on 13 päivänä toukokuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (345/86), 6 luvun 7§:n ja 7 luvun 10§:n sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (621/89) sekä 8 luvun 2§:n 1 momentin sellaisena kuin se on 21 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (620/88), sekä

lisännyt 8 lukuun uuden 3§:n, seuraavasti:

2 luku

Valuutan hankkiminen

2 §

Valuutan hankkimisen tulee perustua valuuttamääräyksiin.

6 §

Jos hankittu valuutta jää osaksi tai kokonaan käyttämättä haettuun tarkoitukseen, se on kotiutettava.

3 luku

Valuutan kotiuttaminen

1 §

Kotiuttajalle on välittömästi suoritettava täysi korvaus kotiutetusta valuutasta kotiuttajan valinnan mukaan joko Suomen markkoina tai, ottaen huomioon 3 momentin sisältämät rajoitukset, hyvittäen Suomessa asuvan Suomessa olevaa ulkomaan rahan määräistä tiliä.


2 §

Suomessa asuvan on kotiutettava omistamansa tai hallussaan pitämänsä ulkomailla olevat Suomen markan määräiset maksuvälineet, saamiset ulkomailla olevalta rahalaitokselta ja suoritukset muista Suomen markan määräisistä saamisista ulkomailla asuvalta siirtämällä ne valuuttapankin, sen lukuun toimivan muun pankin tai Suomen Pankin välityksellä Suomeen.

4 luku

Maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamis- todisteiden maastavienti ja lähettäminen

4 §

Ulkomailla olevan tilin, ulkomailla asuvan Suomessa olevan tilin ja Suomessa asuvan Suomessa olevan ulkomaan rahan määräisen tilin velaksi asetettuja sekkejä saa lähettää maasta postitse. Postitse saa maasta lähettää myös muita maksuvälineitä enintään 10 000 Suomen markan arvosta, edellyttäen että lähettäminen perustuu sallittuun valuuttatoimeen.

6 luku

Luotot ja vakuudet

6 §

Rahoitusluoton ottaminen ulkomailla asuvalta on sallittua Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

7 §

Rahoitusluoton antaminen ulkomailla asuvalle on sallittua Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

7 luku

Portfoliosijoitukset

10 §

Tässä luvussa mainittujen ulkomaisten sijoitusten myyminen ulkomailla asuvalle on sallittua Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

8 luku

Suomessa asuvan tilit ulkomailla ja ulkomaan rahan määräiset tilit Suomessa

2 §

Suomessa asuva saa oleskellessaan ulkomailla työn, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi käyttää tileillään ulkomailla olevia varoja valuuttamääräysten mukaan sallittuihin valuuttatoimiin.


3 §

Valuuttapankki tai valuuttatoimintaluvan saanut pankki taikka jommankummanlukuun toimiva muu pankki saa pitää Suomessa asuvaa varten ulkomaan rahanmääräisiä tilejä. Niiden hyvittäminen ja veloittaminen on sallittua Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.

9 luku

Ulkomailla asuvan tilit Suomessa

1 §

Valuuttapankki tai valuuttatoimintaluvan saanut pankki taikka jommankummanlukuun toimiva muu pankki saa pitää ulkomailla asuvaa varten ulkomaan rahan määräisiä tilejä. Suomalainen rahalaitos saa pitää ulkomailla asuvaa varten Suomen rahan määräisiä tilejä.

Tilien hyvittäminen ja veloittaminen on sallittua Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1990

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Ele Alenius Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.