459/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Sisäasiainministeriön päätös eräiden tilanosien ja alueiden siirtämisestä Pudasjärven ja Taivalkosken kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Pudasjärven kunnasta siirretään Taivalkosken kuntaan seuraavat tilanosat ja alueet:

1) Jurmun kylästä tiloista Takalo 3:7 entisen kunnanrajan länsipuolella oleva osa Tuohisaarensuon palstasta, Valtio-Karjosuo 7:12 entisen kunnanrajan länsipuolella oleva osa Karjo-ojan palstasta, Valtio-Karjo-oja 7:14 entisen kunnanrajan länsipuolella oleva osa Karjo-ojan palstasta, Nuusola 8:5 entisen kunnanrajan eteläpuolella oleva osa Karhulammin palstasta, Karhulampi I 8:10 entisen kunnanrajan eteläpuolella oleva osa Karhulammin palstasta, Karhulampi 8:15 entisen kunnanrajan eteläpuolella oleva osa Karhulammin palstasta, Paavola 9:2 entisen kunnanrajan lounaispuolella oleva osa Haapuanvaaran palstasta, Hautakoski 12:1 entisen kunnanrajan länsipuolella olevat osat Kylmäsuon kahdesta palstasta ja Ylälassi 12:42 entisen kunnanrajan länsipuolella oleva osa Kylmäsuon palstasta,

2) Loukusan kylästä tiloista Taka-Aho 1:73 entisen kunnanrajan länsipuolella oleva osa Pärjänjoen palstasta, Seppä 1:75 entisen kunnanrajan lounaispuolella oleva osa Pärjänjoen palstasta, Kunnas 4:8 entisen kunnanrajan länsipuolella olevat kaksi osaa Kylmäsuon palstasta, Kumpula 5:2 entisen kunnanrajan länsipuolella oleva osa Kylmäsuon palstasta ja Ahola 33:2 entisen kunnanrajan länsipuolella oleva osa Vehnäsojan palstasta,

3) Ylinäljängän kylästä tilasta Ronila 24 entisen kunnanrajan länsipuolella oleva osa Hautakoskenalustan palstasta; sekä

4) edellä mainittujen tilanosien alueella olevat entisen kunnanrajan ja tilojen 1:42 ja 1:73 välisen rajalinjan 1-2 jatkeen väliin jäävä osa Loukusan kylän talon 1 yhteisestä vesialueesta Pärjänjoen palstalla, yhteinen vesialue Karhulammessa, valtion vesialue Lohijoessa sekä entisen kuntarajan ja nyt määrätyn uuden kuntarajan väliin jäävä osa valtionmaata ja vesialuetta Kotvanlammen kohdalla sekä muut edellä mainittujen tilanosien, vesialueiden ja valtionmaan alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet.

2 §

Taivalkosken kunnasta siirretään Pudasjärven kuntaan seuraavat tilanosat ja alueet:

1) Iinattijärven kylästä tilasta Huitsi 13:6 entisen kunnanrajan itäpuolella oleva osa Yökärinojan palstasta,

2) Jurmun kylästä tiloista Harju 8:26 entisen kunnanrajan itäpuolella oleva osa Riitasuon palstasta ja Metsälä 9:6 entisen kunnanrajan koillispuolella oleva osa Haapuanvaaran palstasta,

3) Sarajärven kylästä tilasta Rytivaara 37 entisen kunnanrajan koillispuolella oleva osa Alavitikon palstasta,

4) Ylinäljängän kylästä tilasta Valtio-Ahola 23:1 entisen kunnanrajan itäpuolella oleva osa Matinojan palstasta; sekä

5) edellä mainittujen tilanosien alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet.

3 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Hallitusneuvos
Aulikki Mentula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.