435/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Laki kunnallislain 16 ja 38§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 16§ ja 38§:n 1 momentti, näistä 16§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla (388/81), näin kuuluviksi:

16 §
Äänioikeus

Äänioikeus kunnassa toimitettavissa kunnallisvaaleissa on Suomen kansalaisella, joka ennen vaalivuoden alkua on täyttänyt 18 vuotta ja jolla on ollut väestökirjalaissa tarkoitettu kotipaikka siinä kunnassa vaalivuoden ensimmäisenä päivänä.

Äänioikeus on myös Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisella, joka täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset ja jolla on ollut väestökirjalaissa tarkoitettu kotipaikka Suomessa kahden vaalivuotta lähinnä edeltäneen vuoden ajan.

38 §
Valtuutettujen luku

Valtuutettuja valitaan kunnan väestökirjalain mukaisen vuoden ensimmäisen päivän asukasluvun mukaan seuraavasti:

Asukasluku Valtuutettujen luku
enintään 2 000 17
2 001-4 000 21
4 001-8 000 27
8 001-15 000 35
15 001-30 000 43
30 001-60 000 51
60 001-120 000 59
120 001-250 000 67
250 001-400 000 75
yli 400 000 85


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Jos kunnallisvaalit jossakin kunnassa on toimitettava ennen kuin 90 päivää on kulunut tämän lain voimaantulosta, on kuitenkin sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta lakia.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 250/89
Perustuslakivaliok. miet. 2/90
Suuren valiok. miet. 8/90

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.