368/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Oikeusministeriön päätös yleisten alioikeuksien päätösilmoituksista rikosasioissa annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta

Oikeusministeriö on vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen 1§:n 2 momentin ja 20§:n nojalla, näistä 1§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa asetuksessa (363/90),

muuttanut yleisten alioikeuksien päätösilmoituksista rikosasioissa 12 päivänä joulukuuta 1975 annetun oikeusministeriön päätöksen (941/75) 1§:n ja 4 a§:n 1 momentin, näistä 4 a§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä syyskuuta 1986 annetussa oikeusministeriön päätöksessä (683/86), sekä

lisännyt päätöksen 3§:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 12 päivänä syyskuuta 1986 annetussa päätöksessä, uuden 2 momentin seuraavasti:

1 §

Yleisten alioikeuksien on laadittava rikosasiassa oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus jokaisen syytetyn osalta erikseen aina kun asian käsittely hänen osaltaan on alioikeudessa päättynyt. Päätösilmoitus on laadittava myös, kun juttu siirretään toiseen tuomioistuimeen tai alistetaan taikka syyte hylätään tahi jätetään tutkimatta. Päätösilmoitus on laadittava silloinkin, jos jutun asianomistaja, todistaja tai asiantuntija tuomitaan rangaistukseen tai jos syytetty tuomitaan poissaolo- tai uhkasakkoon tahi järjestysrangaistukseen ennen pääasian ratkaisemista. Päätösilmoitus laaditaan myös asioissa, joissa on kysymys ehdonalaisen vapauden menettämisestä käytösrikkomuksen perusteella.

3 §

Asiassa, jossa on kysymys ehdonalaisen vapauden menettämisestä käytösrikkomuksen perusteella, yleisen alioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriölle heti tyytymättömyyden ilmoittamisella säädetyn määräajan päätyttyä.

4 a §

Yleinen alioikeus, joka käyttää automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolauselmajärjestelmää, tallentaa päätösilmoituksen tiedot järjestelmään. Tietoja ei kuitenkaan tallenneta asioissa, joissa on kysymys ehdonalaisen vapauden menettämisestä käytösrikkomuksen perusteella. Tallentamisen jälkeen alioikeuden on 3§:ssä säädetyn määräajan kuluessa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että päätösilmoitustiedot ovat valmiit toimitettaviksi saajilleen.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Erja Riekkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.