367/1990

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Oikeusministeriön päätös vangitsemisasioiden käsittelystä tuomioistuimissa eräissä tapauksissa

Oikeusministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain 1 luvun 9§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa laissa (361/90), nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään alioikeuksista, jotka saavat päättää pidätetyn vangitsemisesta pakkokeinolain 1 luvun 9§:n 1 momentissa tarkoitetuissa kiireellisissä tapauksissa.

2 §
Päivystys

Päivystyksellä tarkoitetaan alioikeuden valmiutta vastaanottaa pidätettyjä koskevia vangitsemisvaatimuksia ja käsitellä vangitsemisasioita päivystysalueellaan lauantaina, vapunpäivänä, juhannusaattona, jouluaattona, itsenäisyyspäivänä, sunnuntaina sekä muuna kirkollisena juhlapäivänä.

3 §
Päivystysalueet

Kukin hovioikeuspiiri muodostaa yhden päivystysalueen. Helsingin kaupunki on oma päivystysalueensa.

4 §
Päivystävät tuomioistuimet

Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin, Kouvolan ja Rovaniemen hovioikeuden päivystysalueilla päivystävät seuraavat kihlakunnanoikeudet ja raastuvanoikeudet:

1) Turun hovioikeuspiirin päivystysalueella Ahvenanmaan, Euran, Halikon, Hauhon, Ikaalisten, Kokemäen, Loimaan, Mynämäen, Paraisten, Piikkiön, Pirkkalan, Ruoveden, Tammelan, Toijalan, Tyrvään ja Ulvilan kihlakunnanoikeudet sekä Hämeenlinnan, Naantalin, Porin, Rauman, Tampereen, Turun ja Uudenkaupungin raastuvanoikeudet;

2) Vaasan hovioikeuspiirin päivystysalueella Alavuden, Haapajärven, Jyväskylän, Jämsän, Kauhajoen, Kauhavan, Kristiinankaupungin, Laihian, Lapuan, Lohtajan, Mustasaaren, Pietarsaaren, Saarijärven, Seinäjoen, Ylivieskan ja Äänekosken kihlakunnanoikeudet sekä Jyväskylän, Kokkolan, Pietarsaaren, Raahen ja Vaasan raastuvanoikeudet;

3) Itä-Suomen hovioikeuspiirin päivystysalueella Iisalmen, Ilomantsin, Juvan, Kajaanin, Kiteen, Kiuruveden, Kuopion, Liperin, Mikkelin, Nilsiän, Nurmeksen, Pieksämäen, Rantasalmen, Suonenjoen ja Varkauden kihlakunnanoikeudet sekä Iisalmen, Joensuun, Kajaanin, Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan raastuvanoikeudet;

4) Helsingin hovioikeuspiirin päivystysalueella Espoon, Hyvinkään, Lohjan, Loviisan, Porvoon, Tammisaaren, Tuusulan ja Vantaan kihlakunnanoikeudet sekä Hangon ja Porvoon raastuvanoikeudet;

5) Kouvolan hovioikeuspiirin päivystysalueella Heinolan, Hollolan, Iitin, Imatran, Kymin, Lappeen, Orimattilan, Riihimäen ja Valkealan kihlakunnanoikeudet sekä Haminan, Kotkan, Lahden ja Lappeenrannan raastuvanoikeudet;

6) Rovaniemen hovioikeuspiirin päivystysalueella Kemijärven, Kuusamon, Muhoksen, Oulujoen, Rovaniemen, Sodankylän ja Tornion kihlakunnanoikeudet sekä Kemin ja Oulun raastuvanoikeudet.

Hovioikeuspiirin päivystysalueeseen kuuluvat alioikeudet päivystävät kukin vuorollaan erikseen. Helsingin raastuvanoikeus päivystää kuitenkin jatkuvasti.

Jokainen alioikeus voi käsitellä omaan tuomiopiiriinsä kuuluvan vangitsemisasian, vaikka alioikeus ei olekaan päivystysvuorossa.

5 §
Päivystävä tuomari

Alioikeuksissa päivystävät kihlakunnantuomarit, käräjätuomarit, pormestarit ja oikeusneuvosmiehet sekä näiden virkojen hoitajat.

6 §
Tuomioistuinten päivystysvuorot

Hovioikeus päättää päivystysalueensa alioikeuksien päivystysvuorot syyskuun alusta lukien vuodeksi kerrallaan. Päivystysvuorojen tulee jakautua tasaisesti alioikeuksien kesken. Päätös on lähetettävä tiedoksi päivystysalueen alioikeuksille ja lääninhallituksen poliisitoimistolle viimeistään kahta kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa. Samalla hovioikeuden on ilmoitettava kunkin alioikeuden kaukohakulaitteen numero, josta päivystävä tuomari on tavoitettavissa.

7 §
Tuomareiden päivystysvuorot

Viraston päällikkö määrää oman tuomioistuimensa tuomareiden päivystysvuorot. Tästä on ilmoitettava asianomaiselle hovioikeudelle viimeistään kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa.

Päivystysvuorossa olevan tuomarin ollessa estynyt hoitamaan päivystystä hänen on välittömästi hankittava itselleen sijainen sekä ilmoitettava asiasta hovioikeudelle.

8 §
Päivystyksen järjestäminen

Päivystysvuoro on yhden tai useamman peräkkäisen 2§:ssä luetellun päivän pituinen aika.

Alioikeudessa päivystää kerrallaan yksi tuomari. Erityisistä syistä päivystäviä tuomareita voi olla useampia. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi asioiden suurta lukumäärää tai pitkää päivystysvuoroa.

Päivystävä tuomari ja vangitsemisasian esitutkintaa johtava virkamies sopivat vangitsemiskäsittelyn paikasta. Tällöin on otettava huomioon asian laatu, turvallisuusnäkökohdat poliisipiirin alueella sekä käsittelyn järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Päivystävän tuomarin on oltava tavoitettavissa päivystyspäivinä puhelimitse ilmoitetusta kaukohakulaitteen numerosta.

Alioikeus päättää muista päivystyksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

9 §
Erinäisiä määräyksiä

Mitä edellä on sanottu vangitsemisasioiden käsittelystä 2§:ssä mainittuina päivinä, noudatetaan soveltuvin osin ulkomaalaislain (400/83) mukaisia säilöönottoasioita käsiteltäessä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa päivystyksestä ja 2§:ssä mainittuina päivinä suoritetuista toimenpiteistä maksettavan korvauksen.

Päivystyksestä ja 2§:ssä mainittuina päivinä suoritetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oikeusministeriön maksupisteelle.

10 §
Voimaantulo- ja siirtymämääräykset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Päätettäessä alioikeuksien ja tuomareitten päivystysvuoroista touko - elokuulta 1990 ei noudateta 6 ja 7§:ssä mainittuja määräaikoja.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 1990

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Erja Riekkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.