347/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen ja maksujen jälkikannosta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 ja 6§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on 11 päivänä elokuuta 1978 annettuun veronkantolakiin 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla (586/87) lisätyn 4 a§:n ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain 27§:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (740/81), muuttanut eräiden verojen ja maksujen jälkikannosta 26 päivänä marraskuuta 1981 antamansa päätöksen (787/81) 1 ja 6§:n näin kuuluviksi:

1 §

Jälkikannossa olevat verot ja maksut saadaan suorittaa säännönmukaisen kantoajan jälkeen siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

6 §

Jälkikantoaikana saadaan säännönmukaisena kantoaikana maksamatta jätetty vero tai maksu veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa (145/76) tarkoitettuine viivästysseuraamuksineen suorittaa joko verolippuun liitetyllä tilillepanokortilla Postipankkiin tai postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan tai maksumuistutukseen liitetyllä tilillepanokortilla edellä tarkoitettuihin maksupaikkoihin taikka liike-, säästö- tai osuuspankkiin. Verolippuun liitettyä tilillepanokorttia käytettäessä on tilillepanokorttiin merkittävä suoritettavien viivästysseuraamusten määrä.


Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 1990.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Vanhempi hallitussihteeri
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.