297/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan aluksenmittaukseen liittyvistä palkkioista, korvauksista ja maksuista 6 päivänä marraskuuta 1987 annetun asetuksen 1§ ja 2§:n 1 momentti, sellaisina kuin ovat 3 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa asetuksessa (211/89), näin kuuluviksi:

1 §

Aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annetun asetuksen (522/82) mukaisesta aluksenmittauksesta suoritetaan aluksenmittaajalle peruspalkkiona 460 markkaa ja sen lisäksi 1 markka 36 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla. Palkkio on kuitenkin enintään 7 011 markkaa.

2 §

Aluksenmittauksesta annetun asetuksen (306/55) mukaisesta aluksenmittauksesta suoritetaan aluksenmittaajalle palkkiota seuraavasti:

1) mittauksesta I säännön mukaan, kun mitattava on:

a) konealus: peruspalkkiona 460 markkaa ja sen lisäksi 1 markka 36 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla, kuitenkin enintään 7 011 markkaa; milloin mittauksen yhteydessä aluksen vetoisuus määritellään myös jättämällä vetoisuuteen lukematta tietyt välikansitilat, suoritetaan tämän pienemmän vetoisuuden määrittämisestä lisäksi yksi kolmannes edellä mainitusta palkkiosta; ja

b) muu kuin konealus: a kohdassa mainittu palkkio yhdellä kolmanneksella vähennettynä, kuitenkin vähintään 460 markkaa;

2) mittauksesta II säännön mukaan sekä osittaisesta uudelleen mittauksesta aluksessa tapahtuneen rakenteellisen muutoksen takia: puolet 1 kohdassa mainitusta palkkiosta, kuitenkin vähintään 460 markkaa;

3) osittaisesta uudelleen mittauksesta ulkomaalaisen aluksen vetoisuustodistusta varten: kolmannes 1 kohdassa mainitusta palkkiosta, kuitenkin vähintään 460 markkaa.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.