287/1990

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös maatalousyrittäjän vuosiloman pituudesta

Valtioneuvosto on maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (2/85) 36§:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetussa laissa tarkoitetulla maatalousyrittäjällä on, poiketen siitä mitä mainitun lain 7§:n 1 momentissa on säädetty, oikeus saada lomittaja vuosiloman ajaksi, jonka pituus on 1,83 työpäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jollei lomapäivien luvuksi tule kokonaislukua, päivän osa katsotaan täydeksi lomapäiväksi.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä maatalousyrittäjän vuosiloman pituutta huhtikuun 1 päivänä 1990 alkavalta lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1990

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Eija Koivuranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.