286/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1990

Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta 28 päivänä joulukuuta 1956 annetun asetuksen 1§:n 1, 3 ja 4 momentti, 2§:n 1, 3, 4 ja 5 momentti, 3§:n 1 momentti ja 4§, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa asetuksessa (385/88), näin kuuluviksi:

1 §

Lääkäri, joka on toimittanut oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, saa toimituksesta, siinä laaditusta lausunnosta ja pöytäkirjasta sekä kaksin kappalein antamastaan lausunnon ja pöytäkirjan jäljennöksestä palkkiona täydellisestä ruumiinavauksesta yhteensä 1 113 markkaa ja osittaisesta ruumiinavauksesta (kuolintoteamusruumiinavaus) yhteensä 822 markkaa.


Ulkonaisesta ruumiintarkastuksesta joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiona tarkastuksesta sekä lausunnosta jäljennöksineen yhteensä 129 markkaa.

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

1) keuhkojen formaliinifiksaatiotutkimus 216,-
2) aivojen formaliinifiksaatiotutkimus 96,-
3)elimen valostustutkimus 301,-
4) vainajan osa-alueen röntgentutkimus lausuntoineen 132,-
5) koko vainajan röntgentutkimus lausuntoineen 360,-
6) kudosnäytteen entsyymivärjäystutkimus 84,-
7) näytteen elektronimikroskooppinen tutkimus 289,-
8)lasiaisnäytteen ottaminen 35,-
9) raiskatun vainajan gynekologinen tutkimus 145,-
2 §

Elävän henkilön kliinisestä tutkimuksesta, joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiona tutkimuksesta sekä lausunnosta kaksoiskappaleineen yhteensä 133 markkaa. Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen nojalla, on palkkio kuitenkin 84 markkaa.


Lääkäri saa oikeuslääketieteellisestä päihdetutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä 166 markkaa. Palkkio verinäytteen ottamisesta alkoholipitoisuuden määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 34 markkaa.

Palkkio ulkonaisen ruumiintarkastuksen yhteydessä suoritetusta verinäytteen ottamisesta veren alkoholipitoisuuden tai veriryhmän määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 67 markkaa.

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

1)peräsuolen tähystys 84,-
2) mahalaukun, pohjukaissuolen tai vemmelsuolen tähystys 216,-
3) hius-, karva-, kynsi- tai tahranäytteen otto 35,-
3 §

Lääkäri tai hammaslääkäri, joka ei ole suorittanut 1§:ssä tarkoitettua ruumiinavausta tai -tarkastusta taikka 2§:ssä tarkoitettua tutkimusta, saa, mikäli ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

A. Lääkäri:

1) yhden elimen mikroskooppisesta tutkimuksesta 103,-
ja milloin samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen, kunkin seuraavan elimen tutkimisesta 34,-
2) näytteen ottamisesta sperma-analyysiä varten 34,-
3) sperma- ja veritahran tutkimisesta 103,-
4) sperma-analyysin suorittamisesta 156,-
5) keuhkojen piileväpitoisuuden tutkimuksesta 104,-
ja samassa yhteydessä tapahtuvasta kunkin seuraavan elimen tutkimisesta 34,-
6) vesinäytteen piileväpitoisuuden tutkimisesta 104,-
7) luiden tutkimuksesta identifiointia ja kuolinsyyn selvittämistä varten 215,-
8) erityisasiantuntemusta vaativa mikroskooppinen tutkimus (esim. neuropatologia) 264,-

B. Hammaslääkäri:

1) tuntemattoman vainajan identifioimista varten suoritetusta suun tarkastuksesta ja hammasstatuksen laatimisesta 248,-
2) iän määrittämistä varten suoritetusta hampaiden histologisesta tutkimuksesta 263,-
3) puremajälkien tutkimuksesta 103,-

4 §

Muissa kuin edellä 1, 2 ja 3§:ssä mainituissa tapauksissa tapahtuneesta tai niihin välittömästi liittyvästä poliisiviranomaisen avustamisesta kuulustelussa tai muussa rikoksen tutkinnassa lääkäri saa, mikäli avustaminen ei kuulu hänen virkatehtäviinsä, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiota avustuksestaan sekä asiassa mahdollisesti tarvittavasta lausunnosta kaksoiskappaleineen yhteensä 132 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1990 lukien perittäviin palkkioihin.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.