262/1990

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä 18 päivänä helmikuuta 1977 annetun maatilalain (188/77) 69 §:n 1 momentin, 91 §:n 2 momentin ja 92 §:n 1 momentin sekä maatilalain muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (435/85) voimaantulosäännöksen nojalla päättänyt:

1 §

Vuosina 1959-1985 maankäyttölain (353/58) nojalla tai maankäyttölainsäädäntöä soveltaen muiden lakien nojalla ja vuosina 1977-1985 maatilalain (188/77) nojalla myönnettyjen asuntolainojen vuotuinen korko on toistaiseksi

vuosina 1959-1980 myönnettyjen lainojen osalta 9,25 prosenttia;

vuosina 1981-1982 myönnettyjen lainojen osalta 7,0 prosenttia;

vuonna 1983 myönnettyjen lainojen osalta 6,0 prosenttia;

vuonna 1984 myönnettyjen lainojen osalta 4,5 prosenttia; ja

1.1.1985-14.6.1985 myönnettyjen lainojen osalta 4,5 prosenttia.

2 §

Mitä edellä on määrätty, on voimassa myös asuntolainojen ohella vastaavina vuosina myönnetyistä lisälainoista perittävästä korosta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990 ja sillä kumotaan maankäyttölain ja eräiden muiden lakien mukaisten asuntolainojen korosta 27 päivänä lokakuuta 1988 annettu valtioneuvoston päätös (904/88).

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Hallitusneuvos
Väinö Vainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.